finivita-logo-pay-off

In deze nieuwsbrief

 • In gesprek met: Frans Baar
 • Scholingsaanbod najaar 2023
 • Update blended basisscholing niveau 3-4 bijna gereed!
 • Uitnodiging Trainersbijeenkomsten najaar en 2024
 • Aanbod in het licht: 1) Ethiek en zin in werk
  2) Proactieve Zorgplanning (Advance Care Planning)
 • Lees- en luistertip
Beste lezer,

Toen ik de introductie van de vorige nieuwsbrief schreef, eind mei, moest de zomer ongeveer nog beginnen. En in mijn gevoel is die voorbij gesneld en zijn we nu al weer onderweg naar de herfst. Hopelijk heb je genoten van de afgelopen maanden, misschien zelfs van een ontspannen vakantieperiode. En hopelijk hebben de extremen van ons klimaat, de enorme hagelstenen, de overstromingen en stormen en de verzengende hitte op sommige plekken, je niet persoonlijk getroffen.

Zoals elk seizoen, heeft ook de herfst zijn bijzondere kenmerken. Loslaten en oogsten zijn wat mij betreft thema’s die bij het najaar horen. En ja, natuurlijk ook kortere dagen, regen & wind en afscheid van veel buiten zijn in de zomerperiode. Loslaten en oogsten past perfect bij het nieuwe FiniVita. We hebben onze partnerorganisaties, de 6 leerhuizen in Rotterdam e.o. Cedrah, Lelie, Sonnenburgh, Aafje, de Zellingen & Laurens, losgelaten en daarmee ook enigszins de zekerheid van (financieel en organisatorisch) gestut en gesteund worden. De andere kant is dat we ook het keurslijf loslaten wat bij het hebben van partnerorganisaties komt kijken. We hebben nu meer vrijheid om naar de rest van Nederland te kijken en ook daar bij te dragen aan goede palliatieve zorg. Dat doen we graag! En dat doen we niet alleen in de VVT sector en de ziekenhuizen, maar ook in de andere domeinen, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek bijvoorbeeld, en ook in het sociaal domein.

Oogsten kunnen we ook volop. Leerhuizen Palliatieve Zorg is opgericht in 2004 en terugkijken op die tijd leert veel. Daarover ga ik in deze nieuwsbrief in gesprek met ‘founding father’ van Leerhuizen, Frans Baar. We hebben als FiniVita het geluk met een grote groep trainers te mogen samenwerken; stuk voor stuk mensen met ervaring, wijsheid en passie voor wat ze doen. Wat een voorrecht dat zij onderdeel uit willen (blijven) maken van FiniVita 2.0. Over oogsten gesproken……………

Mocht je trouwens jouw expertise ook willen inzetten voor FiniVita, of beter gezegd voor de verbetering van palliatieve zorg waar dan ook in Nederland, maar door trainer te zijn bij FiniVita, neem dan vooral contact met ons op. Je bent van harte welkom.

Met vragen en opmerkingen over onze nieuwe koers is iedereen van harte welkom. Stuur deze bij voorkeur naar info@finivita.nl, dan bepalen we daar wie de vraag het beste kan beantwoorden.

We hebben weer een mooie lezenswaardige nieuwsbrief voor je samengesteld. Deel ‘m gerust met anderen en attendeer ze op ons aanbod en onze plannen. Veel plezier met deze nieuwsbrief.

Hartelijke groet namens het team van FiniVita
Marieke Groot

FiniVita in gesprek met……… Frans Baar
“Kennis, kunde en kunst, daar draait het om.”

In de komende nieuwsbrieven gaan we aandacht besteden aan mensen die van belang zijn voor onze organisatie. Hoe kijken zij naar het verleden? Wat hebben zij betekend voor en gedaan bij FiniVita en wat geven ze ons mee voor de toekomst. We beginnen vandaag met een van de ‘founding fathers’ van (destijds) Leerhuizen Palliatieve Zorg, Frans Baar. Lees meer.

Scholingsaanbod najaar 2023

Zoek je verdieping en scholing rond palliatieve zorg? Schrijf je dan in, ons najaarsaanbod staat online! Zoals de masterclass Zingeving & Spiritualiteit in de palliatieve fase en de basisscholingen palliatieve zorg voor niv. 2, 3/4, etc.
Kijk op https://finivita.nl/cursusaanbod/ voor meer!
Wij bieden onze scholingen aan op een nader te bepalen locatie in Rotterdam of -indien gewenst - op jullie eigen locatie.

Update blended basisscholing niveau 3-4 bijna gereed!

Met vereende krachten hebben we de laatste maanden gewerkt aan het verwerken van alle feedback op de basisscholing die we van deelnemers en trainers hebben ontvangen. En we hebben actief inhoudsdeskundigen, en trainers gevraagd om nog eens door alle hoofdstukken, de bijbehorende opdrachten en filmpjes te lopen en deze kritisch te beschouwen. Het resultaat van al dit werk hebben we met een kleinere club besproken en we hebben keuzes gemaakt in wat we gaan verwerken en overnemen en wat (nog) niet.
Momenteel werkt WebEdu onze e-learning bouwer aan het overnemen van alle wijzigingen in de online omgeving.
Dan testen we het nog een keer en dan……………………………..krijgen alle mensen die deze basisscholing gaan doen de nieuwe versie!

En ook dan geldt; feedback welkom (en complimenten ook)
Nog heel even geduld dus.

Namens de onderwijsvernieuwers

Kan ik voor de basisscholing ook subsidie van het Sectorplan+ aanvragen?
Ja, dat kan voor de 2 interactieve sessies van 2 x 3½ uur.
 • Bij incompany training: zorg als organisatie voor een prestatieverklaring vanuit het handboek SP+.
 • Bij individuele deelname in het open aanbod: geef op de laatste sessie een individuele prestatieverklaring mee met de deelnemer, de trainer zal deze dan tekenen. https://portal2022.sectorplanplus.nl

Uitnodiging Trainersbijeenkomsten najaar en 2024

Beste trainer,
Graag nodigen we je uit voor de najaarseditie van de trainersbijeenkomst,
die zal plaatsvinden op dinsdag 10 oktober.

Deze keer willen we elkaar op locatie ontmoeten. We zijn welkom bij Cedrah in Barendrecht!
Het thema van deze bijeenkomst zal zijn: "Waarden en normen rond levenseinde-vraagstukken, vanuit islamitisch en christelijk perspectief."
De bijeenkomst zal starten om 10.00 uur en het inhoudelijke gedeelte ronden we af om 12.00 uur, om daarna gezellig met elkaar te lunchen tot 13.00 uur en elkaar te ontmoeten.

Het adres is: 1e Barendrechtseweg 40 2992 XC Barendrecht.

Je kunt je aanmelden via het volgende formulier; https://forms.office.com/e/ng21HnVtGf of via een reply op deze mail.

Save the date: trainersbijeenkomsten 2024

Aanbod in het licht:

Training Ethiek & Werkgeluk

Hoe ga jij om met dilemma’s in je werk? Welke waarden en normen zijn voor jou daarin belangrijk? Hoe zorg je voor jezelf en collega’s of team? Morele stress kan je werkgeluk ontnemen. In de zorg ontstaat vaak stress omdat je als zorgprofessional te maken hebt met morele dilemma’s, waarbij je een besluit moeten nemen onder tijdsdruk. Dan is het fijn als je weet op welke manier je dit besluit zo goed mogelijk kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan moreel beraad, of andere vormen van reflectie. Ook is er aandacht voor werkgeluk en hoe je als zorgprofessional en/of als leidinggevende zo goed mogelijk teams kunt ondersteunen.
Herkenbaar? Zoek jij ook handvatten om met deze thema's aan de slag te gaan binnen jouw werkpraktijk?
Schrijf je dan in voor de blended learning 'Ethiek en zin in werk: voor minder morele stress en meer werkgeluk'!
Deze geaccrediteerde blended learning is geschikt voor zorgprofessionals en leidinggevenden uit de zorg en bestaat uit een e-elearning en twee interactieve sessies.
Accreditatie
 • V&V en Register Zorgprofessionals - 10 punten
 • AccreditatieBureau Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten - 10 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register - 3 punten
 • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers - 1.5 punt
Voor meer informatie en aanmelding: https://finivita.nl/cursus/ethiek-en-zin-in-werk-voor-minder-morele-stress-en-meer-werkgeluk/

Training Proactieve Zorgplanning (Advance Care Planning)

De workshop Proactieve Zorgplanning bij FiniVita wordt in een nieuw jasje gestoken.
Er is veel aandacht voor dit onderwerp waarbij de focus meestal ligt op de uitkomst:
het vastleggen van mogelijke (medische) beslissingen. Maar wat is de dynamiek het gesprek? Hoe gaat iemand om met veranderingen in ziekte en gezondheid? En hoe kan het proces van proactieve zorgplanning goed worden geïntegreerd in het proces van zorg en behandeling?
In deze workshop wordt ingegaan op de gelaagdheid van proactieve zorgplanning en de rol van zorgmedewerkers hierin. De kunst om in korte tijd een “vertrouwde, veilige vreemdeling” te worden en aan te sluiten bij wat de ander bezig houdt. Na het volgen van deze workshop hebben deelnemers een beeld van proactieve zorgplanning in hun eigen praktijk en handvatten om mee aan de slag te gaan.

Deze scholing incompany aanbieden? Klik hier.

Lees- en luistertip

Nog niet zolang geleden was er een vrouw, laten we haar Joke noemen, die was opgenomen in een hospice. Ze had enkele maanden eerder te horen gekregen dat ze niet meer lang zou leven. Ze had nog zin in het leven, wilde het leven nog niet loslaten, maar voelde dat ze zich bij het onontkomelijke perspectief zou gaan neerleggen. Haar laatste dagen vulden zich met bezoekjes van naasten en het afronden van alles wat er nog te doen was.
Afleiding en steun vond ze in het luisteren naar muziek, het herbeleven van fijne herinneringen en beeld en tekst zoeken bij wat ze meemaakte.Op het tafeltje naast haar lag een boek, het heette "Jonathan Livingston Seagull" van de schrijver Richard Bach. Dit boek betekende veel voor Joke. Het verhaal laat ons kennis maken met een meeuw, die anders is dan zijn soortgenoten. Hij wilde meer zien en beleven dan het leven dat voor een gewone meeuw is voorbestemd. Hij heeft een groot verlangen om ver te vliegen, op avontuur te gaan en om de grens van zijn eigen mogelijkheden te verkennen. Uiteindelijk lukt het hem ook om de horizon te verkennen en geniet hij van de nieuwe vergezichten en avonturen tijdens zijn reis. Joke, zo vertelde ze, herkende zich in deze meeuw. In haar leven had ze, als dochter uit een groot gezin, in eerste instantie geleefd vanuit de verwachting die anderen van haar hadden. Meedraaien in de huishouding, hard werken, geen tijd en ruimte voor onderwijs, creativiteit en kunst. Als meisje verlangde ze er naar om 'anders' te zijn. Vrij van het keurslijf dat anderen haar oplegden, vrij om te gaan, te ontdekken, anders te leven. Op een gegeven moment lukte dat ook. Ze vond haar eigen pad en liet haar creativiteit stromen. Al gauw merkte ze dat ze met haar schilderkunst en fotografie de wereld om haar heen verstilde en met zich meedroeg. Joke vond dat ze in haar leven haar vlucht naar buiten, haar dromen, heeft kunnen naleven. Pas nu, terugkijkend op al die jaren, kwam ze tot dit besef. Het gaf haar rust, was als een vervulling van haar reis. Bij haar levenseinde wilde ze tijdens een afscheidsmoment samen met haar naasten luisteren naar een lied wat voor haar in lijn lag met de terugblik op haar leven, als de vlucht van een vogel, de voltooiing van haar levensreis;
John Denver - Fly Away (1975): https://youtu.be/Kl55KD1IAF4

Florentine Geluk

Heb jij ook een mooie luister- lees- of kijktip die jou inspireerde vanuit de (palliatieve) zorgpraktijk? Geef deze dan door aan scholing@finivita.nl. Wellicht zie je deze dan terug in de volgende nieuwsbrief!
Met mensen werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling
is onze grootste passie.
facebook twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet