finivita-logo-pay-off

In deze nieuwsbrief

  • Een nieuw jaar, een nieuwe stap voor FiniVita
  • Ons scholingsaanbod
  • NPZR&o subsidie voor ontwikkeling formats verdiepingsbijeenkomsten
  • Save the date online trainersbijeenkomst
  • Herziening basisscholing palliatieve zorg
  • Lees- en luistertips
Beste lezer,

Allereerst wens ik je namens alle mensen van FiniVita toe dat 2023 een jaar van geluk, gezondheid en veerkracht mag zijn. De wereld om ons heen, zowel klein als groot, is onrustig en in beweging; hopelijk kunnen we zowel ieder van ons als individu als ook (daardoor) met zijn allen van betekenis zijn op een manier die jou het beste past.

We mogen terugkijken op een jaar waarin we binnen verschillende zorgorganisaties hebben mogen bijdragen aan de scholing rond palliatieve zorg. Dankzij de inzet van onze enthousiaste trainers zijn er weer veel zorgprofessionals toegerust rond de basisthema’s van palliatieve zorg: zingeving en ethiek, definitie en achtergrond van palliatieve zorg, symptomen van veelvoorkomende ziektebeelden, samenwerken, continuïteit en doorverwijzen, zorg voor naasten en zorg voor de zorgenden.
Heel veel dank aan alle trainers die zich hiervoor afgelopen jaar hebben ingezet!

Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van FiniVita van 2023, vol van wetenswaardigheden. Zo informeren we je over het project dat we uitvoeren voor en samen met het Netwerk Palliatieve zorg Rotterdam en omstreken (NPZR&o) en praten we je bij over de doorontwikkeling van de basisscholing niveau 3-4. De nieuwsbrief bevat verder al een save-the-date van de eerste trainersbijeenkomst en een leestip, die in tegenstelling tot de vorige keren eigenlijk een luistertip is.


Veel leesplezier gewenst met deze nieuwsbrief en weet ons te vinden als dat nodig is, via info@finivita.nl of onze individuele emailadressen.

Hartelijk groet namens het team van FiniVita,
Marieke Groot

Een nieuw jaar, een nieuwe stap voor FiniVita

Mogelijk las je het al op de website of bereikte het bericht je al via de tamtam; er gaat veel veranderen voor FiniVita het komend jaar. Soms is het namelijk tijd om de bakens te verzetten, nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe werelden te exploreren. Waarom? Omdat de wereld van nu daarom vraagt. Omdat Leerhuizen Palliatieve Zorg/FiniVita, zo denken wij, beter kan bijdragen aan verbetering van kwaliteit van verleende zorg in de verpleeghuizen en thuiszorg door het anders te gaan organiseren. Daarom heeft het bestuur en het team van Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg/FiniVita besloten om op zoek te gaan naar verregaande samenwerking met een andere organisatie. Hoewel bij onze partnerorganisaties in Rotterdam en omstreken altijd deskundigheidsbevordering wenselijk zal blijven, is verbreding van onze basis nodig om kwaliteit te kunnen blijven leveren. We zijn trots op het palliatieve zorgonderwijs dat we hebben ontwikkeld voor zorgmedewerkers en vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen profiteren. Met deze stap verbetert de toegang tot deze scholing voor alle organisaties (dus ook buiten Rotterdam en omstreken) in de VVT-sector. Het onderschrijven en overnemen van zowel het gedachtegoed als de inhoud van al het ontwikkelde bij en door Leerhuizen Palliatieve Zorg/FiniVita is een voorwaarde voor een nieuwe samenwerking.
Hoe deze stap er precies gaat uitzien, wanneer het zijn beslag gaat krijgen en wat het in de uitwerking gaat betekenen zal de komende maanden duidelijk worden. Natuurlijk informeren we jullie over de voortgang in de volgende nieuwsbrief. Maar als je vragen of opmerkingen hebt, laat het ons weten; we gaan graag met je in gesprek.

Scholingsaanbod

Op onze website vind je ook de data voor het scholingsaanbod in 2023. De basisscholing palliatieve zorg wordt in 2023 een aantal keer aangeboden.

Voor meer informatie en het volledige scholingsaanbod kijk je op: https://finivita.nl/cursusaanbod/.
Daar kun je je ook inschrijven. Wij bieden onze scholingen aan op een nader te bepalen locatie in Rotterdam of -indien gewenst- op jullie eigen locatie.

NPZR&o subsidie voor ontwikkeling formats verdiepingsbijeenkomsten

FiniVita ontwikkelt in samenwerking met mensen uit de praktijk, op verzoek en met subsidie van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) 10 formats voor verdiepingsbijeenkomsten die aangeboden gaan worden aan zowel de partnerorganisaties van FiniVita als aan alle bij het NPZR&o aangesloten organisaties.

In een verdiepingsbijeenkomst wordt bijvoorbeeld een thema uit de basisscholing palliatieve zorg uitgediept. De bijeenkomst duurt maximaal 60 minuten en kan gemakkelijk ingezet worden voor zorgmedewerkers die al eerder de basisscholing hebben gevolgd. Naast 'opfrissen' is het ook verdiepen in de stof. Voor anderen uit de andere organisaties kan het ook een teaser zijn; een eerste interessante en naar meer smakende bijeenkomst.
Lees meer

SAVE THE DATE! Online trainersbijeenkomst
vrijdag 17 maart, van 10.00 – 12.30 uur!

Beste trainer van FiniVita,
Hierbij nodigen we je van harte uit voor een online trainersbijeenkomst in de lente op vrijdagochtend 17 maart, van 10.00 – 12.30 uur.
In ieder geval zal er weer aandacht zijn voor een inhoudelijk thema, casuïstiek en (handvatten voor) trainersdilemma’s!
Je bent van harte welkom. Later volgt er nog een agenda, maar aanmelden kan alvast via https://forms.office.com/e/YY41S2EsFd
Dank alvast voor je aanmelding, leuk als je erbij kunt zijn!

Herziening basisscholing palliatieve zorg

FiniVita wil met haar partners en trainers invulling geven aan de doorontwikkeling van de basisscholing palliatieve zorg. We zullen de e-learning herijken en aanpassen aan de laatste evidence based practices, maar ook de feedback van de deelnemers en trainers van afgelopen jaren verwerken.
Wil je meedenken over de herziening van de basisscholing, mail sergej@finivita.nl.

Lees- en luistertips

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik voel vaak onvoldoende rust om met een boek te gaan zitten. Luisterboeken vind ik dan ideaal, tijdens het koken, het uitlaten van de honden of op de fiets combineer ik zo verschillende dingen. Soms kies ik in plaats van een boek voor het luisteren van een podcast. Er is zoveel moois wat de moeite van het beluisteren waard is.......

Ook op ons vakgebied is dat zo. Zo startte in oktober 2022 de PalliaPodcast. Hierin bespreken zorgprofessionals verschillende aspecten van proactieve zorgplanning (ook wel Advance Care Planning (ACP) genoemd). Doel van de reeks is om andere zorgverleners verder te helpen en dat is wat mij betreft gelukt. In de afleveringen is veel aandacht voor casuïstiek, dilemma’s en persoonlijke ervaringen. Echt een aanrader! De PalliaPodcast is onder meer te beluisteren via PalliaPodcast (springcast.fm). Maar ook via Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts en YouTube.

En mocht je de smaak te pakken hebben. Op Palliaweb is een pagina ingeruimd waarin (alle) relevante podcasts over ons vakgebied te vinden zijn.
Zie
https://palliaweb.nl/publicaties/relevante-podcasts-rond-palliatieve-zorg.
U heeft ons enorm geholpen
Met mensen werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling
is onze grootste passie.
logos-zorgorganisaties
facebook twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet