Sterven met de oorlog

Workshop door FiniVita

Tijdens deze interactieve workshop krijg je inzicht in de late gevolgen van oorlog en geweld bij het stervensproces. Ook krijg je handvatten aangereikt hoe om te gaan met iemand waarbij in de terminale fase van zijn/haar leven oorlogs- of geweldsherinneringen opspelen. 

Veel (oudere) Nederlanders hebben bewust de oorlog beleefd en mogelijk ook traumatische ervaringen meegemaakt. Bij het verouderingsproces kan de oorlog in de verhevigde mate terugkeren. Herinneringen aan en gevoelens over deze gebeurtenissen, die lang onderdrukt konden worden, dringen zich ongewild op. Voor de patiënt en zijn/haar naasten is dit soms moeilijk te begrijpen. 

Bij het stervensproces worden vaak nog meer gevoelens en herinneringen geactiveerd. Zo ook de herinneringen aan de oorlog of andere traumatische ervaringen zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld, incest, vredesmissies, vervolging (denk aan vluchtelingen). 

De existentiële angst van doodsdreiging wordt door de naderende dood getriggerd, evenals de onmacht volstrekt overgeleverd te zijn. Allerlei situaties of gebeurtenissen uit de directe omgeving kunnen aanleiding zijn tot veel spanningen, verdriet, angst en woede, depressiviteit of extreme geagiteerdheid.

Je kiest voor deze workshop omdat je:

  • Meer inzicht wil krijgen over de effecten van de oorlog tijdens het stervensproces
  • Meer inzicht wil krijgen over de betekenis van het oorlogsverleden van de patiënt op de naasten
  • Meer inzicht wil krijgen over hoe jij, met jouw eigen (oorlogs)achtergrond, mogelijk mee resoneert op de ervaringen van de patiënt en zijn/haar naasten
  • Handvatten wil krijgen hoe om te gaan met een dergelijke situatie


Reacties van deelnemers

  • “Het onderwerp oorlog mooi doorverwezen naar huidige situaties.”
  • “Veel stof om over na te denken.”
  • “Herkenningspunten waar ik nooit eerder aan dacht.”
  • “To the point, goede theorie en koppeling aan de praktijk, geen pasklare antwoorden; werkelijkheidsgetrouw.”

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?