Als je weet dat mama gaat sterven

Workshop door Finivita

Hoe reageren kinderen als ze horen dat hun vader, moeder, opa of oma levensbedreigend ziek is?
Wat vertel je hen eigenlijk en bij wie kunnen ze terecht als ze vragen hebben?
Wat als hun zieke ouder of grootouder gaat overlijden?
En hoe nemen we de dood mee in ons leven?


Natuurlijk reageert niet elk kind hetzelfde. Diagnose, ziektebeloop, de thuissituatie, de leeftijd c.q. ontwikkeling van het kind en de band met de zieke(groot)ouder, persoonlijkheidskenmerken en eerdere verlieservaringen, spelen allemaal een rol. Dat vraagt veel van zowel kinderen en ouders als hulpverleners.

Via websites en literatuur is behoorlijk wat informatie te verkrijgen, maar de praktische toepassing blijft lastig en is sterk situatie gebonden. Tijdens deze workshop gaan we met dit intrigerende en vooral veelzijdige onderwerp aan de slag.

Je kiest voor deze workshop omdat je:
* meer inzicht wilt krijgen in hoe om te gaan met kinderen, waarvan een dierbare ernstig ziek is en zal komen te overlijden,
* wilt leren hoe te communiceren met deze kinderen en hun naasten,
* ervaringen wilt delen,
* nieuwsgierig bent naar voorlichtingsmateriaal over dit thema.

Er zal een stand met informatiemateriaal aanwezig zijn.

Over de docent Nel Kleverlaan;
Nel Kleverlaan is schrijver, psycholoog en filmmaker, stond aan de wieg van stichting Verdriet door je hoofd / www.kankerspoken.nl en was van 2005 tot 2017 coördinator van ’t Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Sinds 2018 schrijft ze voor het Noordhollands Dagblad de serie ‘Op zoek naar geluk’. Nel is te volgen op facebook ByNel.

Note: Het in 2017 gepubliceerde boekje ByNel, eenenvijftig columns in het teken van veerkracht, bevat diverse verhalen over kinderen met een ernstige zieke ouder. (www.bynel.nu). Mocht je het boekje tijdens de workshop willen aanschaffen dan worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.


Tijdsduur: 3 uur
Accreditatie aangevraagd 3 punten Accreditatiebureau Cluster 1 en V&VN.

85,00

Euro

16

Beschikbaar
19 mei 2021 14:00 tot 17:00

Locatie FiniVita
Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Trainer Nel Kleverlaan

Geldig tot 17 Mei 2021
Kopen

85,00

Euro

16

Beschikbaar
24 juni 2021 14:00 tot 17:00

Locatie FiniVita
Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Trainer Nel Kleverlaan

Geldig tot 23 Juni 2021
Kopen

85,00

Euro

16

Beschikbaar
15 november 2021 14:00 tot 17:00

Locatie FiniVita
Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Trainer Nel Kleverlaan

Geldig tot 12 November 2021
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?