Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen

Workshop door FiniVita

Tijdens deze online workshop krijg je inzicht en handvatten aangereikt over onder andere het verschil tussen stoppen uit eigen bewuste keuze en stoppen als gevolg van niet meer kunnen eten. 

Ook (vroegtijdige) besluitvorming en indicatiestelling, de begeleiding van de patiënt en naasten en de verantwoordelijkheid / betrokkenheid van de zorgprofessional komen aanbod. 

Er wordt onder andere verwezen naar de KNMG richtlijn Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen en (samenvattingen van) de richtlijnen Anorexie en gewichtsverlies en Dehydratie en vochttoediening. 

Je kiest voor deze workshop omdat je:
* meer inzicht wil krijgen in de wijze van besluitvorming bij levenseinde,
* meer inzicht wil over veel voorkomende ethische dilemma’s en daarbij horende keuzes en verantwoordelijkheden,
* de inhoudelijke en procedurele verschillen tussen versterven, euthanasie en palliatieve sedatie wil kennen en je wilt weten waar je de richtlijnen en protocollen kan vinden,
* wilt leren omgaan met vragen van de patiënt en diens naasten over stoppen met eten en drinken,
* wilt weten wat je moet doen als de patiënt actief is, en vroegtijdig wil stoppen met eten en drinken,
* wilt weten wat je moet doen als de patiënt geleidelijk in kader van ziekteproces minder gaat eten en drinken,
* wilt weten hoe je tijdig de arts erbij betrekt,
* wilt weten hoe jij de patiënt die bewust gestopt is met eten en drinken goede zorg/ comfort geeft,
* wilt weten waarom het zinvol is om kunstmatige vocht- en voedseltoediening in de terminale fase te verminderen en te stoppen.

Tijdsduur: 3,5 uur

Accreditatie 3 punten V&VN


85,00

Euro

16

Beschikbaar
28 mei 2021 13:30 tot 17:00

Locatie FiniVita
Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Trainer Renske Boogaard

Geldig tot 24 Mei 2021
Kopen

85,00

Euro

16

Beschikbaar
27 september 2021 13:30 tot 17:00

Locatie FiniVita
Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Trainer Renske Boogaard

Geldig tot 24 September 2021
Kopen

85,00

Euro

16

Beschikbaar
26 november 2021 13:30 tot 17:00

Locatie FiniVita
Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Trainer Renske Boogaard

Geldig tot 25 November 2021
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?