Basisscholing Palliatieve Zorg (blended learning) - 13 januari 2020

Opleiding door FiniVita

De inhoud is, aan de hand van het Onderwijsraamwerk Palliatieve zorg 1.0 [VUmc, 2016, samen en door zorgprofessionals van onze premium partners ontwikkeld.   

In de E-learning neemt onze centrale presentator Sipke Jan je mee in het Digitaal Leerhuis Palliatieve Zorg en wordt de tekst ondersteund door videocolleges en dramascenes.

Deze verdiepende E-learning biedt je de mogelijkheid om op jouw eigen tempo meer te leren over:


 • Zingeving, ethiek en cultuur
 • Wat is Palliatieve Zorg
 • Symptomen
 • Samenwerken, continuïteit en doorverwijzen
 • Zorg voor naasten
 • Zorg voor de verzorgende

Na het afronden van de E-leaning neem je deel aan de interactieve sessie(s). Tijdens deze sessies ga je met maximaal 16 andere zorgprofessionals dieper in op de materie en krijg je handvatten om alles wat je hebt geleerd toe te passen en te borgen in de praktijk. 


Heb je het Digitaal Leerhuis Palliatieve Zorg en de interactieve sessie doorlopen? Dan krijg je toegang tot de community en is er ruimte om jouw casussen met (online) collega's en docent te delen. 


Je kiest voor het Digitaal Leerhuis Palliatieve Zorg omdat je:

 • De begrippen palliatieve en terminale zorg wil uit kunnen leggen
 • De vier fases binnen de palliatieve zorg wil uit kunnen leggen, je weet wat per fase de aandachtspunten zijn qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg
 • De termen markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning wil uit kunnen leggen en weet jij welke rol jij daarin hebt
 • Uit wil kunnen leggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en jezelf als zorgprofessional
 • De belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg wil kunnen benoemen, hoe deze te onderzoeken m.b.v. instrumenten en wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken 
 • Op passende wijze wilt kunnen communiceren met patiënt en naasten
 • Bewust bent van de juiste houding en rekening houdt met de specifieke situatie van de patiënt en naasten 
 • Ethische dilemma’s onderkent, deze weet te benoemen en bespreekbaar te maken met andere zorgverleners
 • De waarde uit kunt leggen van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg, waaronder een goede overdracht en afstemming
 • Op de hoogte van de palliatieve “sociale” kaart in je werkgebied wil zijn.

0,00

Euro
13 januari 2020 13:00 tot 16:00

Locatie FiniVita
Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Trainer Pascalle Billekens

30 januari 2020 13:00 tot 16:00

Locatie FiniVita
Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Trainer José Krijnen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?