Oeps, de patiënt wordt weer wakker!! (online op 26 oktober)

Workshop door FiniVita

Tijdens deze interactieve online workshop krijg je inzicht en handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk rondom palliatieve sedatie. Aan de hand van een casusbespreking wordt de KNMG Richtlijn Palliatieve Sedatie doorgenomen. Hierin zal met name verder ingegaan worden op de falende en/of moeilijke sedatie.

Aan de orde komen o.a.:
* besluitvorming & indicatiestelling
* verschil euthanasie en sedatie
* verantwoordelijkheid & betrokkenheid van de zorgprofessional
* zorg voor elkaar

Je kiest voor deze workshop omdat je:
* je bewust wilt worden van het effect van de diverse verwachtingspatronen rondom sedatie bij alle betrokkenen.
* je wilt leren hoe multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend kan worden.
* je de indicatiestelling wilt leren kennen en hoe hierover te communiceren met patiënt, naasten en andere hulpverleners.
* je wilt weten welke stappen er bij de voorbereiding moeten worden genomen, om falen van sedatie zoveel mogelijk te voorkomen.
* je op de hoogte wilt zijn van de farmacologische aspecten van de te gebruiken medicatie.
* je wilt leren wanneer een consult CPT moet en wanneer het wenselijk is.


Tijdsduur 3,5 uur
Accreditatie 3 punten Accreditatiebureau Cluster 1 en V&VN

85,00

Euro

7

Beschikbaar
26 oktober 2020 17:00 tot 21:00

Locatie FiniVita
Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Trainer Lotte Vonken

Geldig tot 26 Oktober 2020
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?