Masterclass Zingeving en Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg

Opleiding door finivita

Een 4-daagse masterclass (met een terugkomdag) waar we vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatief terminale zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging op zoek gaan naar een passende invulling van het begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertise van geestelijk verzorgers.

De definitie van palliatieve zorg van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geldt daarbij als uitgangspunt. Deze definitie is de enige medische definitie waarin met nadruk aandacht gevraagd wordt voor Spirituele zorg. Aandacht voor spiritualiteit is daarmee een verantwoordelijkheid van alle zorgverleners in hun contact met patiënten, bewoners of cliënten die geconfronteerd worden met hun levenseinde.

Binnen de zorgsector zijn geestelijk verzorgers bij uitstek deskundig op dit terrein. Het begrip spiritualiteit roept echter veel verschillende beelden bij de verschillende zorgverleners op, met als gevolg dat er weinig diepgaande uitwisseling is ontstaan. Als leidraad tijdens deze masterclass wordt de (herziene) Richtlijn Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve fase gebruikt.
https://www.pallialine.nl/zingeving-en-spiritualiteit

Het programma wordt geleid door:
- Joris de Lange, sinds 2016 werkzaam als geestelijk verzorger voor Zuyderland.
- Marjanne Dijk, sinds 2005 geestelijk verzorger bij Isala Zwolle.

Leerdoelen:
1. Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning cq. begeleiding van spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers.
2. Tevens is het programma gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk en organisatie: directe collega's (artsen, verpleging en andere disciplines) als naar de gehele organisatie (zichtbaar maken van zingeving en spiritualiteit in de cultuur en
beleid van de organisatie).

Een multidisciplinaire cursus:
50% geestelijk verzorgers
50% andere disciplines (artsen, verpleegkundigen niveau 5, maatschappelijk werkers, psychologen en leidinggevenden).
Duo's (geestelijk verzorger samen met andere discipline) uit dezelfde organisatie krijgen voorrang voor deelname en EUR100,- per persoon korting op de cursus.

In het najaar (september 2020) is er een gezamenlijke terugkomdag.
Die dag wordt een projectopdracht uitgewerkt welke op de 4e dag wordt aangereikt.

Accreditatie is voor de huiswerkopdracht en voor bijwonen gehele cursus.
Deelnemers zullen enkele weken voor aanvang van de cursus enkele huiswerkopdrachten ontvangen.

Kosten zijn inclusief overnachtingen en de maaltijden.

Accreditatie: ABAN 34 punten, SKGV 8 punten, V&VN 35 punten

1650,00

Euro

1

Beschikbaar
7 juni 2021 09:00 tot 21:00

Locatie Oolderhof
Broekstraat 35, Herten
Trainer Joris de Lange

8 juni 2021 09:00 tot 21:00

Locatie Oolderhof
Broekstraat 35, Herten
Trainer Joris de Lange

9 juni 2021 09:00 tot 21:00

Locatie Oolderhof
Broekstraat 35, Herten
Trainer Joris de Lange

10 juni 2021 09:00 tot 15:30

Locatie Oolderhof
Broekstraat 35, Herten
Trainer Joris de Lange

22 september 2021 09:00 tot 17:00

Locatie FiniVita
Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Trainer Joris de Lange

Geldig tot 1 Juni 2021
Kopen

1650,00

Euro

20

Beschikbaar
22 november 2021 09:00 tot 21:00

Locatie Oolderhof
Broekstraat 35, Herten
Trainer Joris de Lange

23 november 2021 09:00 tot 21:00

Locatie Oolderhof
Broekstraat 35, Herten
Trainer Joris de Lange

24 november 2021 09:00 tot 21:00

Locatie Oolderhof
Broekstraat 35, Herten
Trainer Joris de Lange

25 november 2021 09:00 tot 15:00

Locatie Oolderhof
Broekstraat 35, Herten
Trainer Joris de Lange

16 februari 2022 09:00 tot 17:00

Locatie FiniVita
Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam
Trainer Joris de Lange

Geldig tot 15 November 2021
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?