Advance Care Planning (ACP) | Webinar en workshop

Workshop door FiniVita

Webinar 21 januari, 13:30 uur (1 uur, excl. pauze)

Workshop 4 februari, 13:30 uur (2 uur, excl. pauze)

Tijdens deze Webinar maak je kennis met Advance Care Planning (ACP, ook wel vroegtijdige of proactieve zorgplanning genoemd) . Eerst zal worden ingegaan op de principes van vroegtijdige zorgplanning en op de wijze waarop verpleegkundigen en verzorgenden een rol kunnen hebben in gesprekken met cliënten of bewoners en diens naasten. Door Covid-19 is er nu veel aandacht voor behandelbeslissingen die mensen moeten nemen als ze plotseling ernstig ziek worden. Het kan zijn dat een cliënt of bewoner of diens naaste zorgen uiten over die mogelijke beslissingen. In de tweede helft van de Webinar wordt een gesprekshulp geïntroduceerd die je dan als verpleegkundige of verzorgende kunt gebruiken.

Twee weken later, tijdens de workshop, zal verder worden ingegaan op de praktijk van ACP. Hierin zal meer aandacht zijn voor principes van leren en van communicatie, en zal geoefend kunnen worden met het voeren van gesprekken. (Datum workshop: 4 februari, 13:30-15:30 uur, online).

Vroegtijdige zorgplanning is belangrijk voor mensen die daarover om welke reden dan ook nog niet over nagedacht hebben, en wordt des te belangrijker wanneer iemand door een levensbedreigende ziekte onder druk gesteld wordt om na te denken over eigen wensen, over grenzen die gaan spelen en over de behandel(on)mogelijkheden.

Vroegtijdige zorgplanning kan voor alle betrokkenen ingewikkeld. Er wordt weliswaar veel over gesproken, maar de praktijk is anders. Wilsverklaringen zijn er in vele vormen. Maar patiënten en hun naasten en de hulpverleners blijken in de crisis andere dingen te bedoelen dan op papier is opgeschreven.

Vroegtijdige zorgplanning krijgt terecht meer en meer aandacht in de opleiding van artsen en verpleegkundigen. Het vraagt echter ook om veel tijd. Tijd die vaak niet voorhanden is op het moment van crisis. Ondersteuning door daartoe extra getrainde verpleegkundigen blijkt elders in de wereld veel op te leveren zowel voor de patiënt en diens naasten als voor de behandelend artsen.

Accreditatie aangevraagd 3 punten V&VN 3


85,00

Euro

12

Beschikbaar
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?