Basisscholing Palliatieve Zorg (E-learning)

E-learning door FiniVita

Wil je toegerust worden voor de zorg aan patiënten in de laatste levensfase? Zoek je naar verdieping van je (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg? Ben je verzorgende of verpleegkundige niveau 3 /4? Dan is deze basiscursus palliatieve zorg wellicht iets voor jou!

Ons doel is dat je nóg meer van waarde kunt zijn voor de patiënt in de laatste fase van zijn leven en voor zijn naasten. Ook bieden we handvatten hoe voor jezelf en je collega’s te zorgen in deze vaak complexe zorg.

De basisscholing palliatieve zorg is een blended learning traject: een combinatie van digitaal en interactief leren. De inhoud is door en voor  zorgprofessionals ontwikkeld en gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.

Je start met een verdiepende E-learning, die je de mogelijkheid biedt om op jouw eigen tempo meer te leren over en reflecteren op:
•    Zingeving, ethiek en cultuur
•    Fasen in de palliatieve zorg, markering, proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
•    De meest voorkomende symptomen en methodieken & meetinstrumenten voor observeren, onderzoeken en overleggen
•    Samenwerken en doorverwijzen
•    Zorg voor naasten
•    Zorg voor zorgenden.

In de E-learning neemt onze centrale presentator Sipke Jan je mee in het Digitaal Leerhuis Palliatieve Zorg. De belangrijkste leerstof wordt in videocolleges uitgelegd door collega’s uit de praktijk. Met behulp van opdrachten en concrete praktijkvoorbeelden) word je uitgedaagd om na te denken over wat goede palliatieve zorg is. Tot slot is er ook interessante (verdiepende) leesstof.

Helaas kunnen we in deze tijd geen interactieve sessies organiseren, maar we kunnen je nu wel het eerste deel van onze Basisscholing Palliatieve Zorg online aanbieden tegen een actieprijs.

Na COVID-19 krijg je van ons de data voor de aanvullende interactieve sessies, na het volgen van deze sessies zullen we de 10 accreditatie punten (V&VN) bijschrijven in het register.

Mocht je eerder behoefte hebben aan een interactieve sessie dan horen wij dit graag! Bij voldoende animo kunnen we een online sessie organiseren.


Je kiest voor de basiscursus palliatieve zorg omdat je:

•    de begrippen palliatieve en terminale zorg (nog) meer eigen wilt maken
•    de vier fases binnen de palliatieve zorg wilt kunnen herkennen en per fase de aandachtspunten qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg wil kennen
•    wilt weten wat markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning inhoudt en welke rol jij daarin hebt
•    uit wilt kunnen leggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en jezelf als zorgprofessional
•    je in de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg wilt verdiepen en hoe deze te onderzoeken m.b.v. instrumenten
•    wilt weten wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken
•    de waarde van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg wilt begrijpen en handvatten wilt krijgen voor goede overdracht en afstemming
•    op de hoogte van de palliatieve “sociale” kaart in je werkgebied wilt zijn
•    op passende wijze wilt kunnen communiceren met patiënt en naasten
•    je bewust wilt zijn van de juiste houding, rekening houdend met de specifieke situatie van de patiënt en naasten
•    ethische dilemma’s wilt onderkennen, benoemen en bespreekbaar maken met andere zorgverleners
•    je eigen grenzen wilt leren aangeven evenals het reflecteren op je eigen aanpak en rol.Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?