Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen

Tijdens deze online workshop krijg je inzicht en handvatten aangereikt over onder andere het verschil tussen stoppen uit eigen bewuste keuze en stoppen als gevolg van niet meer kunnen eten.

Ook (vroegtijdige) besluitvorming en indicatiestelling, de begeleiding van de patiënt en naasten en de verantwoordelijkheid / betrokkenheid van de zorgprofessional komen aanbod.

Er wordt onder andere verwezen naar de KNMG richtlijn Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen en (samenvattingen van) de richtlijnen Anorexie en gewichtsverlies en Dehydratie en vochttoediening.

Je kiest voor deze workshop omdat je:

  • meer inzicht wil krijgen in de wijze van besluitvorming bij levenseinde,
  • meer inzicht wil over veel voorkomende ethische dilemma’s en daarbij horende keuzes en verantwoordelijkheden,
  • de inhoudelijke en procedurele verschillen tussen versterven, euthanasie en palliatieve sedatie wil kennen en je wilt weten waar je de richtlijnen en protocollen kan vinden,
  • wilt leren omgaan met vragen van de patiënt en diens naasten over stoppen met eten en drinken,
  • wilt weten wat je moet doen als de patiënt actief is, en vroegtijdig wil stoppen met eten en drinken,
  • wilt weten wat je moet doen als de patiënt geleidelijk in kader van ziekteproces minder gaat eten en drinken,
  • wilt weten hoe je tijdig de arts erbij betrekt,
  • wilt weten hoe jij de patiënt die bewust gestopt is met eten en drinken goede zorg/ comfort geeft,
  • wilt weten waarom het zinvol is om kunstmatige vocht- en voedseltoediening in de terminale fase te verminderen en te stoppen.

Start Time

13:30

26 november 2021

Finish Time

17:00

26 november 2021

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *