Ons Verhaal

Al sinds 2004 dé specialist op het gebied van bij- en nascholingen palliatieve zorg.

5500
Cursisten
40
Trainers
366
Afgeronde cursussen

 “Met mensen werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling is onze grootste passie.”

Erica Witkamp, voorzitter FiniVita

WIE ZIJN WIJ?

De zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven -en hun naasten- is complex en vraagt veel van de betrokken hulpverleners en hun organisaties. Bij FiniVita – onderdeel is van stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg- werken gespecialiseerde trainers in verpleeghuizen, hospices, ziekenhuizen en overige zorginstellingen (de Leerhuizen) samen aan een continue verdieping en verbetering van deze, zo belangrijke, zorg.  

Leerhuizen zijn eerst en vooral plekken waar goede zorg wordt gegeven, maar zijn voor vele zorgverleners óók een inspirerende ‘werkplaats’, waar zij, naast hun dagelijkse taak, zoeken naar manieren om de palliatieve zorg te verbeteren en nóg meer te laten aansluiten op de praktijk. Een Leerhuis is eigenlijk een kraamkamer van ideeën en inzichten. Wij, de Leerhuis professionals, managers, vrijwilligers en staffunctionarissen, geven vorm en richting aan Onderwijs, Onderzoek, de implementatie en de verdere Ontwikkeling van de palliatieve zorg.  

WAT DOEN WIJ?

Onderzoek

In samenwerking met universiteiten en hogescholen dragen wij bij aan wetenschappelijke onderzoeken dat helpt om de kwaliteit van deze zorg in de praktijk van morgen te verbeteren.

Onderwijs

Met interactief, praktijkgericht, onderwijs maak je zaken duidelijk. Dan krijg je ook feedback op je handelen. Ons onderwijsaanbod bevat (geaccrediteerde) workshops, trainingen (ook in company en/of ‘on the job’), lezingen,  thema-(mid)dagen en Masterclasses. Het is bestemd voor professionals en vrijwilligers uit alle betrokken disciplines.

Ontwikkeling

Het doel is het verminderen van het lijden en het optimaliseren van de kwaliteit van de laatste levensfase. Onze Leerhuizen leveren vanuit de praktijk (door én voor zorgprofessionals) een actieve bijdrage aan door de ontwikkeling van een breed en verdiepend zorgprogramma palliatieve zorg gericht binnen instellingen en in thuissituaties.

ONTMOET DE VOORZITTER EN BESTUURDERS

Erica Witkamp

Voorzitter

Erica, lector Zorg om Naasten, is sinds 2019 voorzitter van Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. 

Hendrik Jan van den Berg is bestuurder van Lelie zorggroep en van huis uit gezondheidswetenschapper en econoom. In het verleden werkte hij onder andere in het Haga Ziekenhuis en het Erasmus MC in Rotterdam. Sinds 2014 werkt Hendrik Jan bij Lelie zorggroep en vanuit die positie zit hij in het bestuur van de Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita. Binnen het bestuur is hij vicevoorzitter. Over FiniVita zegt hij: “Lelie zorggroep stond aan de wieg van de leerhuizen Palliatieve Zorg. De speerpunten kennis, kunde en kunst rondom het levenseinde zijn nog altijd actueel. Binnen de Leerhuizen Palliatieve Zorg staat opleiding en onderzoek centraal. Palliatieve Zorg is voor iedereen belangrijk. We krijgen er ooit allemaal mee te maken. Binnen de Leerhuizen Palliatieve Zorg willen we onderscheid maken tussen feiten, beleving en betekenis. Hoe ga je als zorgverlener om met de (medische) feiten en hoe kom je in verbinding met de zorgvrager die daarvan de betekenis en beleving ervaart? Dat zijn vragen die centraal staan in ons moderne scholingsaanbod. Ik zet me met hart en ziel in voor deze missie. Want de kennis, kunde en kunst van het levenseinde kan en moet beter. Alle kennis die beschikbaar komt, moet zo breed mogelijk gedeeld worden. En dat is waar wij een belangrijke rol in spelen. Op steeds meer vragen waar voorheen geen antwoord op was, komen nu wel antwoorden. Dat is pure winst.”

Hans Stravers

Penningmeester

Hans Stravers, directeur Kortdurende zorg bij Laurens, is sinds de oprichting betrokken bij Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. 

Ruud Jonkman

Algemeen lid

Ruud Jonkman, directeur, huizen, grz en behandeling bij Aafje, is sinds 2016 betrokken bij Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. 

Henk Möhlmann

Algemeen lid

Sonneburgh wordt door ad interim bestuurder Henk Möhlmann vertegenwoordigd.

Caroline Augustinus

Algemeen lid

Namens De Zellingen neemt Caroline Augustinus deel aan het bestuur van Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Teunis Stoop

Algemeen lid

Namens Cedrah neemt Teunis Stoop deel aan het bestuur van Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg.

ONTMOET ONS KERNTEAM

Florentine Geluk

Manager Ontwikkeling en Onderwijs

Bij FiniVita is Florentine eindverantwoordelijk voor het evalueren en ontwikkelen van ons onderwijsaanbod. Florentine heeft in haar werk als geestelijk verzorger veel te maken met palliatieve zorg. Met visie, daadkracht en expertise zet ze zich in voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zij traint ook nieuwe trainers in onze onderwijsmethodiek.

Thera Bravenboer

Projectleider Onderwijs

Thera is sinds 2013 project- en beleidsmedewerker. In de afgelopen jaren heeft Thera zich ontwikkelt tot onderwijsdeskundige. Zij is de drijvende kracht achter onze redactieraden en zorgt ervoor dat de juiste leervragen op het juiste moment worden vertaald naar passend onderwijs. 

Lotte Vonken

Trainer

Lotte is Specialist oudergeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Lotte is trainer bij Finivita, onder andere in het train de trainer programma en onderwijs voor gespecialiseerd verpleegkundigen en artsen. Naast haar rol als trainer werkt Lotte samen met anderen  aan de ontwikkeling van nieuw onderwijs.

Suzanne Spijkerman

Secretaresse

Suzanne ondersteunt de directeur. Naast haar rol als secretaresse weet zij ook alles over onze financiën. 

Mariëlle van den Biggelaar-Vons

Opleidingscoördinator

Als opleidingscoördinator heeft Mariëlle te maken met alle aspecten van het onderwijs dat Finivita aanbiedt. Van klanten, cursisten, partners en trainers, zij probeert iedereen te voorzien van de juiste informatie en denkt mee  over het zo goed mogelijk aanbieden van onze prachtig scholingsaanbod en de organisatie daar omheen.