08 september

Als een van je (groot)ouders gaat sterven

Interactieve workshop over hoe om te gaan met kinderen van een ernstig ziek familielid. Na de workshop heeft de cursist: meer inzicht gekregen in hoe om te gaan met kinderen waarvan een dierbare ernstig ziek is en zal komen te …

26 juli

Wat te doen bij moeilijke en/of falende sedatie?

Tijdens deze interactieve online workshop krijg je inzicht en handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk rondom palliatieve sedatie. Aan de hand van twee casusbesprekingen wordt de KNMG Richtlijn Palliatieve Sedatie doorgenomen. Hierin zal met name verder ingegaan worden op de …

26 juli

Instrumenten in de palliatieve zorg

Tijdens deze interactieve workshop maak je kennis met onder andere nieuwe ondersteunende instrumenten zoals het Utrechts Symptomen Dagboek, de Signaleringsbox, beslissings-‘tools’ het palliatief redeneren en het Zorgpad Stervensfase. Ook leer je wanneer en hoe ze gebruikt worden en wie je …

11 december

Basisscholing Palliatieve Zorg

Basisscholing Palliatieve Zorg Wil je toegerust worden voor de zorg aan patiënten in de laatste levensfase? Zoek je naar verdieping van je (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg? Ben je verzorgende of verpleegkundige niveau 3 /4? Dan …