FiniVita 2.0 is van start. Aan de nieuwe website wordt gewerkt.

Over ons

De zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven -en hun naasten- is complex en vraagt veel van de betrokken hulpverleners en hun organisaties.

Een Leerhuis is eigenlijk een kraamkamer van ideeën en inzichten.

Wie zijn wij?

Bij FiniVita – onderdeel van stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg – werken gespecialiseerde trainers afkomstig uit verpleeghuizen, hospicevoorzieningen, eerstelijns zorgteams en overige instellingen samen met alle zorgmedewerkers die zij trainen aan een continue verdieping en verbetering van de zorg voor mensen die levensbedreigend ziek zijn en hun naasten.

Onze partnerorganisaties willen Leerhuizen zijn. Dit zijn eerst en vooral plekken waar goede zorg wordt gegeven. Daarnaast is voor vele zorgverleners een Leerhuis ook een inspirerende ‘werkplaats’, waar zij naast en in hun dagelijkse werk zoeken naar manieren om de palliatieve zorg te verbeteren en nóg meer te laten aansluiten op de persoonlijke behoeften van de mensen voor wie zij zorgen. Een Leerhuis is eigenlijk een kraamkamer van ideeën en inzichten. De professionals van FiniVita ondersteunen en inspireren hen en geven zo (mede) vorm aan onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Dit doen zij zowel in de Leerhuizen als daarbuiten.

Wat doen wij?

In samenwerking met universiteiten en hogescholen dragen wij bij aan wetenschappelijke onderzoeken dat helpt om de kwaliteit van deze zorg in de praktijk van morgen te verbeteren.

 

Onderwijs

Met interactief, praktijkgericht, onderwijs maak je zaken duidelijk. Dan krijg je ook feedback op je handelen. Ons onderwijsaanbod bevat (geaccrediteerde) workshops, trainingen (ook in company en/of ‘on the job’), lezingen, thema-(mid)dagen en Masterclasses. Het is bestemd voor professionals en vrijwilligers uit alle betrokken disciplines. 

 

Ontwikkeling

Het doel is het verminderen van het lijden en het optimaliseren van de kwaliteit van de laatste levensfase. Onze Leerhuizen leveren vanuit de praktijk (door én voor zorgprofessionals) een actieve bijdrage aan door de ontwikkeling van een breed en verdiepend zorgprogramma palliatieve zorg gericht binnen instellingen en in thuissituaties.

Ontmoet de voorzitter en bestuurders

Erica Witkamp

Voorzitter

Erica Witkamp is sinds 2019 voorzitter van Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg.
Daarnaast is ze werkzaam als Lector Zorg om Naasten bij Hogeschool Rotterdam. Ze doet daar praktijkgericht onderzoek bij Kenniscentrum Zorginnovatie en is verbonden aan de opleiding Verpleegkunde.

Tevens is Erica als onderzoeker in het Erasmus MC werkzaam op afdeling Maatschappelijk Gezondheidszorg, bij de onderzoekgroep Zorg en Beslissingen rond het Levenseinde.

Erica is vanaf het begin van haar loopbaan actief geweest in de zorg voor ernstig zieke patiënten, met name voor mensen met kanker. In de thuiszorg en in het ziekenhuis; als verpleegkundige, in het management, onderzoek en onderwijs. “Palliatieve zorg verlenen is geen sinecure. Het vraagt om kennis en kunde op allerlei vlakken. Juist in de palliatieve fase komt het erop aan goede zorg te verlenen, die is afgestemd op wat mensen nodig hebben. En dat kan elke dag of zelfs elk uur weer anders zijn. Het is belangrijk dat zorgverleners daarin mogen en kunnen leren. Het is noodzakelijk dat organisaties hun medewerkers daartoe toerusten en FiniVita helpt daarbij.” De werkwijze van FiniVita, waarbij nauwe samenwerking met en inbedding in de organisaties voorop staat, spreekt Erica aan: “Dat vergroot de effectiviteit van trainingen. Zodat patiënten en hun naasten overal de zorg en steun kunnen ontvangen die ze nodig hebben om te kunnen leven tot het eind.” Als voorzitter van het bestuur hoopt Erica daaraan te kunnen bijdragen. “Het bestuur moet er voor zorgen dat de medewerkers in staat zijn hun werk te doen. Bij de partnerorganisaties en daarbuiten.”

Teunis Stoop

Vice-voorzitter

Teunis Stoop is bestuurder van Cedrah, een ouderenzorgorganisatie met zeven woonzorgcentra en enkele serviceflats in Zuid-Holland en Zeeland.

Voorheen was hij twaalf jaar werkzaam in het openbaar bestuur als wethouder van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en regiobestuurder van de Drechtsteden. Daaraan voorafgaand was hij twaalf jaar verbonden aan het Wartburg College, waarvan zeven jaar als directielid.

Sinds 1 januari 2014 geeft Teunis leiding aan Cedrah en vanuit die positie zit hij sinds mei 2020 in het bestuur van de Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita. Daarover zegt hij: ‘Vanwege de doorontwikkeling van verzorgingshuizen naar verpleeghuizen is het belang van palliatieve zorg binnen Cedrah in enkele jaren tijd sterk toegenomen. Zorg en begeleiding van de laatste levensfase vraagt om kennis en kunde. Daarom zijn bezinning en doordenking in de organisatie en toerusting en training van zorgmedewerkers erg belangrijk. Om die reden zijn wij actief gaan participeren in FiniVita. In de leerhuisconstructie kan gezamenlijk kennis ontwikkeld en gedeeld worden. Daaraan lever ik als bestuurder graag een bijdrage.

Hans Stravers

Penningmeester

Hans Stravers, directeur Kortdurende zorg bij Laurens, is sinds de oprichting betrokken bij Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg

Ruud Jonkman

Algemeen lid

Ruud Jonkman, directeur, huizen, grz en behandeling bij Aafje, is sinds 2016 betrokken bij Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Henk Möhlmann

Algemeen lid

Sonneburgh draagt FiniVita en de palliatieve zorg die FiniVita helpt te professionaliseren, een warm hart toe. Het is van groot belang de palliatieve zorg te blijven verbeteren. Er is zoveel mogelijk om ook in de laatste fase van het leven, daar met behulp van goede palliatieve zorg, kwaliteit aan toe te voegen. Het toerusten van de medewerkers om daar samen met de naasten van de bewoner invulling aan te geven, staat bij FiniVita centraal. Dat verdient onze steun!

Caroline Augustinus

Algemeen lid

Namens De Zellingen neemt Caroline Augustinus deel aan het bestuur van Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Andra Kranendonk

Algemeen lid

Andra Kranendonk is bestuurder van Lelie zorggroep en van huis uit verpleegkundige. Jarenlang heeft zij als Intensive Care verpleegkundige gewerkt en daarna als manager acute zorg binnen een aantal Rotterdamse ziekenhuizen. “Uit de praktijk weet ik hoe belangrijk een goede begeleiding is tijdens de laatste fase van het leven.” Om hier goed vorm aan te kunnen geven is het volgen van opleiding en het doen van onderzoek essentieel. Zo kunnen we met elkaar een nog betere bijdrage leveren aan de palliatieve zorg. “Daarom draagt Lelie zorggroep Finivita een warm hart toe.”

Ontmoet ons kernteam

Marieke Groot

Directeur

Sinds januari 2022 is Marieke aangesteld als directeur van FiniVita. Voortbouwend op het gedachtengoed van haar voorgangers en met veel palliatieve zorg ervaring (in praktijk, onderwijs en onderzoek) als bagage, werkt ze samen met de collega’s en externe partners aan het verbeteren en overdragen van kunst & kunde van zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.

Florentine Geluk

Manager Ontwikkeling en Onderwijs

Bij FiniVita draagt Florentine bij aan het evalueren en ontwikkelen van ons onderwijsaanbod. Florentine heeft in haar nevenfunctie als geestelijk verzorger in de ouderenzorg, waaronder het werk in een hospice, veel te maken met palliatieve zorg. Daarnaast is zij betrokken als ethiekondersteuner bij verschillende ethiekcommissies door het land. Met visie, daadkracht en expertise zet ze zich in voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zij traint ook nieuwe trainers in onze onderwijsmethodiek.

Nelleke van de Marel

Opleidingsadviseur

Sinds 1 mei 2022 ben ik werkzaam voor FiniVita als opleidingsadviseur. Mijn verlangen is, om een bijdrage te kunnen leveren aan goede en passende zorg voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Gelukkig staat dit echt in de belangstelling en wordt er veel onderzoek gedaan en is er al veel ervaring opgebouwd. Het is zo mooi dat ik deze inzichten kan gebruiken en vertalen naar adviezen voor zorgorganisaties en ook voor het ontwikkelen van scholingen voor zorgmedewerkers. Mijn drijfveren? Scholingen dicht bij de medewerkers en hun zorgpraktijk brengen, medewerkers tot nieuwe inzichten laten komen, enthousiasme voor deze prachtige zorg creëren, gaan ontdekken wat er morgen al anders kan in de dagelijkse praktijk, samen met je collega’s in je team durven veranderen…
dat is waarom ik deze functie ambieerde, want als opleidingsadviseur van FiniVita kan ik daar hopelijk een verschil in maken.

Sergej Koopmans

Opleidingsadviseur

Sinds 1 mei ’22 is Sergej opleidingsadviseur bij FiniVita en ondersteunt hij de partner organisaties bij het implementeren en doorontwikkelen van het scholingsaanbod van FiniVita. Sergej heeft een verpleegkundige en didactische achtergrond en is naast zijn werkzaamheden binnen FiniVita verbonden als lecturer practitioner bij GGZ instelling Antes in Rotterdam. Sergej is het primaire aanspreekpunt voor de partners Laurens en de Zellingen, Nelleke voor Cedrah, Lelie en Sonneburgh.

Suzanne Spijkerman

Secretaresse

Suzanne ondersteunt de directeur. Naast haar rol als secretaresse weet zij ook alles over onze financiën.

 

 

 

 

Feline Slinger en Nanda van Delden

Opleidingscoördinatoren

Als opleidingscoördinatoren hebben Nanda en Feline te maken met alle aspecten van het onderwijs dat Finivita aanbiedt. Van klanten, cursisten, partners en trainers, zij proberen iedereen te voorzien van de juiste informatie en denken mee over het zo goed mogelijk aanbieden van onze prachtig scholingsaanbod en de organisatie daar omheen.