Leerpad Palliatieve Zorg

FiniVita biedt zorgverleners en organisaties een 3-jarig programma waarin zij onderwijs en training ontvangen om de beste palliatieve zorg te leveren, zoals beschreven in het kwaliteitskader palliatieve zorg. 

Ons doel is dat elke zorgprofessional nóg meer van waarde kan zijn voor de patiënt in de laatste fase van zijn leven en voor zijn naasten. Ook bieden we handvatten hoe voor jezelf en je collega’s te zorgen in deze vaak complexe zorg. 

In opdracht van onze partners, Laurens, Lelie Zorggroep, Florence, Aafje, de Zellingen, Sonneburgh en Cedrah, hebben we in 2019 de basiscursus palliatieve zorg vernieuwd. 

De basiscursus palliatieve zorg is een blended learning traject: een combinatie van digitaal en interactief leren. De inhoud is door en voor zorgprofessionals ontwikkeld en gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. We hebben het vormgegeven in een leerpad wat uitnodigt om te blijven leren en ontwikkelen. Het leerpad bestaat uit 3 delen. 

Deel 1: e-learning.  

In deze 4 uur durende e-learning worden alle belangrijke thema’s rondom palliatieve zorg behandeld. De opbouw en inhoud van e-learning is als volgt: 

  • Hoofdstuk 1: Algemene inleiding. Dit hoofdstuk is een introductie op de e-learning. Waar gaat de e-learning over, wat ga je leren en welke personen ga je in de casuïstiek tegenkomen? 
  • Hoofdstuk 2: Zingeving, ethiek en cultuur. Wat verstaan we onder zingeving, ethiek en reflecteren op waarden en waarom is het relevant? Je wordt aan het denken gezet over (eigen) normen en waarden en hoe ze deze invloed hebben op omgaan met ziek zijn en verlenen van zorg. Ook worden handvatten aangereikt hoe je zingevingsvragen van de zorgvrager en naasten kunt herkennen en het gesprek hierover kan aangaan.  
  • Hoofdstuk 3: Wat is palliatieve zorg? In dit hoofdstuk komen de fasen en het beloop van de palliatieve fase aan bod. Ook wordt uitleg gegeven over markering, proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming, toegespitst op de rol van de verzorgende/verpleegkundige. 
  • Hoofdstuk 4: Symptomen. Het doel van hoofdstuk 4 is dat je als zorgverlener op de juiste wijze verschillende symptomen kan signaleren, rapporteren en evalueren. De methodiek van observeren, onderzoeken en overleggen wordt uitgelegd en toegepast op de symptomen pijn, delier en dyspnoe. De belangrijkste meetinstrumenten worden geïntroduceerd.  
  • Hoofdstuk 5: Samenwerken, continuïteit en doorverwijzen. Met behulp van wordt gereflecteerd op wat belangrijk is in de organisatie van zorg. Er worden handreikingen geboden voor goede samenwerking en communicatie, gekoppeld aan de fase en setting van zorg (thuissituatie vs. opname). 
  • Hoofdstuk 6: Zorg voor naasten. Dit hoofdstuk zoomt in op het betrekken van naasten in de zorg. Hoe benader je hen, hoe herken je overbelasting van een mantelzorger, hoe kun je de naasten ondersteunen en hoe ga je om met complexe situaties?  
  • Hoofdstuk 7: Zorg voor zorgenden. Dit hoofdstuk laat zien waarom het belangrijk het is om voor jezelf en collega’s te zorgen en geeft tips hoe je dat vorm kunt geven.  Het gaat over grenzen stellen, jezelf ontwikkelen, coping en reflecteren.  

Deel 2: Twee (of meer) interactieve sessies 

De interactieve sessies worden zo georganiseerd dat al je leervragen aan bod komen, kennis uit de e-learning wordt verdiept en toegepast op basis van je eigen ervaringen. Met leuke werkvormen ga je actief aan de slag met het leren/verbeteren van hun vaardigheden. Er wordt teruggegrepen op de kennis die is overgedragen in de e-learning en de gemaakte opdrachten.  

De eerste interactieve sessie richt zich vooral op de essenties van palliatieve zorg, markering, proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming. Ook wordt aan de hand van casuïstiek aandacht besteed aan de meest voorkomende symptomen, meetinstrumenten en goed samenwerken. Hierbij wordt continu teruggegrepen op de theorie die behandeld is in hoofdstuk 3-5 in de e-learning.  

De tweede interactieve sessie start met zingeving, ethiek en cultuur. Kennis uit hoofdstuk 2 van de e-learning wordt getoetst en verdiept. De focus ligt op het gesprek over de dagelijkse praktijk. O.a. hoe kun je het gesprek aangaan over zingeving? Hoe ga je om met ethische dilemma’s? In deze sessie gaat het ook over omgaan met de familie/naasten, je eigen energiebalans, ruimte op je werkplek om te spreken over wat je hebt meegemaakt en het belang ervan. Dit is de toepassing en verdieping van wat behandeld is in hoofdstuk 6 en 7 van de e-learning. 

We hebben gekozen voor een basis van twee interactieve sessies. Hierdoor is de tijdsinvestering voor medewerkers en organisaties te overzien en wordt het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk. Uiteraard is het mogelijk om dit uit te breiden.

Deel 3: casuïstiekbijeenkomsten 

Deel 3 is een vervolg in de vorm van korte bijeenkomsten waarin een casus wordt besproken is nodig om blijvend te reflecteren en opgedane kennis te verdiepen. Deze worden aangeboden op teamniveau of in de groepssamenstelling waarin deel 2 is gevolgd.