finivita-logo-pay-off

In deze nieuwsbrief

  • Scholingsaanbod najaar 2023
  • Update basisscholing medio september beschikbaar
  • Terugblik trainersbijeenkomst + uitnodiging volgende bijeenkomst
  • Masterclass Zingeving en Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg; terug- en vooruitblik
  • Nieuwe Basisscholing Palliatieve Zorg voor artsen, physician assistants (PA's) en verpleegkundig specialisten (VS)
  • Stand van zaken project verdiepingsmodules 17 mei 2023
  • Luistertip
Beste Lezer,

De lente is volop aanwezig. Fris groen, jonge beestjes, langere dagen en zelfs de pollen (met alle hooikoorts van dien); alles is druk doende om de donkerte en de ingetogenheid van de winter in te ruilen voor licht en lente, heerlijk!
Ook FiniVita/Leerhuizen palliatieve zorg doet de lente eer aan. Zo informeerden we jullie al eerder over de plannen voor de toekomst. Deze zijn recent definitief geworden. FiniVita / Leerhuizen Palliatieve Zorg slaat per 1 juli 2023 een nieuwe weg in. Concreet betekent dat dat FiniVita als zelfstandige landelijke stichting verdergaat. De nauwe verbinding met de 6 partnerorganisaties (Cedrah, Lelie, Sonnenburgh, Aafje, de Zellingen & Laurens) wordt hiermee beëindigd. FiniVita en de partnerorganisaties hebben vele jaren intensief samengewerkt aan verbetering van palliatieve zorg door scholing en projecten. En dat heeft betekenis gehad op vele terreinen. Deze betekenis willen we nu breder gaan trekken. FiniVita zal op de haar kenmerkende grondige wijze scholingen blijven ontwikkelen en geven. De focus zal echter niet alleen meer liggen op VVT-organisaties in de regio Rotterdam. Alle VVT-organisaties in den lande, en ook organisaties in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen en ggz organisaties zullen gebruik kunnen gaan maken van scholingen van FiniVita. Daarnaast gaan we ons richten op publiekseducatie, als concrete uitwerking van een van de speerpunten van het tweede Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ-II), namelijk bewustwording. En ook onze verbindingen met onderwijsorganisaties (zoals hogeschool Rotterdam, Erasmus academie, Amsterdam UMC academie), blijven bestaan

De 6 huidige partners kunnen vanzelfsprekend nog steeds hun zorgmedewerkers laten scholen en ook de daar opgeleide trainers blijven nog steeds van betekenis voor hun eigen organisatie en daarbuiten. Alle trainers die opgeleid zijn middels het train de trainer programma, maar ook onze trainers van workshops etc hebben pas geleden een email ontvangen met de vraag of ze verbonden willen blijven als trainer van FiniVita. Heb je deze als trainer niet gehad? Laat het weten via scholing@finivita.nl

Met vragen en opmerkingen over onze nieuwe koers is iedereen van harte welkom. Stuur deze bij voorkeur naar info@finivita.nl, dan bepalen we daar wie de vraag het beste kan beantwoorden.

We hebben weer een mooie lezenswaardige nieuwsbrief voor je samengesteld. Deel ‘m gerust met anderen en attendeer ze op ons aanbod en onze plannen. Veel plezier met deze nieuwsbrief.

Hartelijke groet namens het team van FiniVita
Marieke Groot

Scholingsaanbod najaar 2023

Zoek je verdieping en scholing rond palliatieve zorg? Schrijf je dan in, ons najaarsaanbod staat online! Zoals de masterclass Zingeving & Spiritualiteit in de palliatieve fase en de basisscholingen palliatieve zorg voor niv. 2, 3/4, etc.
Kijk op https://finivita.nl/cursusaanbod/ voor meer!
Wij bieden onze scholingen aan op een nader te bepalen locatie in Rotterdam of -indien gewenst- op jullie eigen locatie.

Update basisscholing medio september beschikbaar

We zijn verheugd u op de hoogte te brengen van de veranderingen die we op dit moment aanbrengen in onze basisscholing. De basisscholing wordt op dit moment vernieuwd en aangevuld met de laatste inzichten, ook de feedback van onze cursisten en trainers wordt in deze update meegenomen. We streven ernaar om medio september 2023 de vernieuwde basisscholing online te zetten en deze te introduceren bij onze trainers. Het is goed om te weten dat er trainers van de basisscholing meeschrijven aan de update en direct hun toegevoegde waarde leveren aan de basisscholing. In de volgende nieuwsbrief zullen we de belangrijkste aanpassingen natuurlijk met u allen delen.

Terugblik trainersbijeenkomst + uitnodiging volgende bijeenkomst op 9 juni 2023

We mogen terugkijken op een waardevolle trainersbijeenkomst die werd georganiseerd op 17 maart jl. Met elkaar hebben we m.b.v. de CURA-methode een casus besproken over 'de stille deelnemer tijdens een training' en vanuit verschillende perspectieven gekeken naar waarden en mogelijke oplossingen.
Er ontstond een mooie reflectie waarin er overeenstemming leek te zijn over het gegeven dat aandacht voor de individuele deelnemer belangrijk is maar de groepsdynamiek daarbij in het oog moet worden gehouden. Verder werd het aanbod rond de verdiepingsmodules en het bijpassende trainersprofiel toegelicht.

Aan het eind van de bijeenkomst is verkend welke thema's de volgende trainersbijeenkomst aan bod zouden moeten komen en men gaf de volgende thema's aan: waarden en normen, palliatieve sedatie, hoe ga je om met dilemma's rond interculturaliteit/diversiteit. Deze thema's hebben we dan ook opgenomen in het programma voor de volgende trainersbijeenkomst op vrijdag 9 juni, waarin het thema zal zijn: "Waarden en normen rond levenseindevraagstukken, vanuit islamitisch en christelijk perspectief." Trainers van FiniVita, Hassan Bakir en Mary Bijnagte zullen ons meenemen in de overwegingen die vanuit dit perspectief een rol spelen.

Deze keer ontmoeten we elkaar op locatie. We zijn welkom bij Cedrah in Barendrecht (1e Barendrechtseweg 40 2992 XC Barendrecht)! De bijeenkomst start om 10.00 uur, het inhoudelijke gedeelte ronden we af om 12.00 uur, om daarna gezellig met elkaar te lunchen tot 13.00 uur.

Je kunt je aanmelden via het volgende formulier; https://forms.office.com/e/pzDvCaaCMD, of via een mail naar scholing@finivita.nl.

Masterclass Zingeving en Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg; terug- en vooruitblik

Afgelopen april rondde weer een groep deze al jaren bestaande en goed gewaardeerde Masterclass af. Zij waren gestart in oktober 2022 met een intensieve 4 daagse, waren daarna aan de slag gegaan in hun eigen organisaties met de opdrachten die ze zichzelf gesteld hadden en bespraken en verdiepten deze bij de terugkomdag in april ‘23. Het blijkt niet makkelijk deze ‘4e dimensie’ goed geïmplementeerd te krijgen in de eigen (zorg)organisaties, maar de Masterclass en de onderlinge verbinding en uitwisseling (die ook doorgaat na de terugkomdag, gaven de deelnemers aan) hebben zinvolle handvatten gegeven hiervoor.

Dus ook in 2023, om precies te zijn van 23 tm 26 oktober, hebben we deze Masterclass gepland. Met andere programmaleiding deze keer, met natuurlijk weer een geüpdate programma, en met dezelfde passie bij en kennis over het thema. De programmaleiding van de afgelopen 4 jaren, Geestelijk Verzorgers Joris de Lange en Marjanne Dijk, hebben besloten hun focus op iets anders te richten. Joep van de Geer en Lotte Vonken, respectievelijk Geestelijk Verzorger & Beleidsmedewerker bij AGORA (Joep) en Specialist Ouderengeneeskunde bij NOVICARE & kaderarts Palliatieve Zorg (Lotte) hebben veel zin in hun nieuwe rol als programmaleider en facilitator. Joep heeft al eerder een aantal Masterclasses ‘gedraaid’, hij is zelfs (oa samen met Carlo Leget) de grondlegger ervan. Lotte is al jaren bij FiniVita betrokken als trainer bij andere scholingen. Wij zijn heel blij dat ze haar kennis en ervaring nu ook bij de Masterclass komt inzetten.

Wil je meer informatie, neem een kijkje op onze website. De ervaring leert dat deze Masterclass snel vol zit, wacht dus als je geïnteresseerd bent niet te lang met inschrijven. Overweeg ook eens om met 2 personen uit dezelfde organisatie (elk van een andere discipline) te komen. De Masterclass is sowieso interprofessioneel van aard. Samen deelnemen uit 1 organisatie heeft, zo ervaarden eerdere groepen dat, zeker meerwaarde.

Nieuwe Basisscholing Palliatieve Zorg voor artsen, physician assistants (PA's) en verpleegkundig specialisten (VS)

Voortbouwend op de basisscholing palliatieve zorg niveau 3 – 4 werken we nu aan een basisscholing voor behandelaren, dus artsen, PA’s en VS. Vanzelfsprekend in hetzelfde beproefde format, de blended learning. Een redactieraad, en dat zijn bij FiniVita altijd mensen met hun ‘voeten in de klei van alledag’, hebben het volledige programma van zowel de e-learning als de beide interactieve sessies van onze eerste basisscholing doorgenomen en goed nagedacht welke onderdelen eruit kunnen, waar aanpassingen nodig zijn en welke onderdelen er bij moeten om compleet te zijn. Deze klus is bijna geklaard en daarna zal WebEdu het technische stuk voor haar rekening nemen. Naar verwachting kunnen we dit nieuwe programma dan (laten) testen in de zomer en gaan we het aanbieden vanaf september 2023. Wil je al meer weten? Neem dan vooral contact met ons op.

Stand van zaken project verdiepingsmodules 17 mei 2023

In opdracht van NPZR&o  heeft Finivita, samen met een aantal deskundigen uit het werkveld, 10 modules ontwikkeld die als vervolg op de basisscholing palliatieve zorg aangeboden kunnen worden.
De ontwikkeling van deze modules is mogelijk gemaakt door de contributiegelden van de partners van het NPZR&o; deze modules worden aangeboden aan de zorgorganisaties die aangesloten zijn bij NPZR&o.Hier lees je meer over de stand van zaken en de 10 verdiepingsmodules.

Luistertip

Aangekondigd Einde
In de derde en laatste aflevering van de podcastserie 'Aangekondigd Einde' van Silvia Bromet en Christiaan Rhodius hoort de luisteraar op welke manieren mensen omgaan met de zwaarte van de naderende dood. In Verlichting zoeken, vraagt Edward God elke dag in een gebed om verlichting. Een bijzonder gesprek over spijt, geloof en het hiernamaals volgt. Valerie heeft haar eigen bed meegenomen naar Bardo en eigenlijk wil ze het liefst weer naar huis. En al kan Christiaan het leed slechts verzachten, naar elkaar luisteren geeft ook verlichting. Silvia biecht op dat ze vermoeid en verdrietig is van het maken van de podcast en Christiaan vertelt haar over zijn plannen een jaar sabbatical te nemen om met zijn gezin in Noorwegen te gaan. Het dagelijks contact met de stervende medemens heeft hem vele inzichten gegeven. "De gedachte dat er ergens een eindigheid is, helpt ons om te zeggen, hoe ga ik met mijn tijd om."
Beluister aflevering 3, Verlichting zoeken, op podcastkanaal:
https://spotifyanchor-web.app.link/e/gIvU7UzIiub.
Met mensen werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling
is onze grootste passie.
logos-zorgorganisaties
facebook twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet