Afscheid en rouw in diverse culturen en religies

 85,00

Tijdens deze workshop maak je onder andere kennis met cultureel en religieus bepaalde opvattingen over gezondheid en ziekte, leven en dood, ouderdom en zorg in diverse groeperingen.

Categorie:

Beschrijving van de cursus

Accreditatie

Geen.

 

Doelgroep

Artsen, Verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3/4/5

 

Tijdsduur

3 uur

 

Inhoud

In deze workshop maken de deelnemers met behulp van foto’s, muziek en voorwerpen kennis met de afscheidsrituelen bij Surinaamse Creolen, moslims, Chinezen en hindoes. Ook wordt ingegaan op de diversiteit aan wensen over goede zorg rond het levenseinde, waarbij ook de eigen opvattingen van de deelnemers een plaats krijgen. Deelnemers krijgen concrete adviezen om de zorg in de praktijk te verbeteren aan de hand van casussen.

 

Leerdoelen

  • Medewerkers maken kennis met cultureel en religieus bepaalde opvattingen over gezondheid en ziekte, leven en dood, ouderdom en zorg in diverse groeperingen.
  • Medewerkers worden zich bewust van het belang van cultuur en een cultuur sensitieve manier van werken.
  • Medewerkers denken na over hun eigen culturele bagage (als persoon én als professional), en de betekenis daarvan in het werk.
  • Medewerkers krijgen concrete handvatten voor cultuursensitief werken in de  dagelijkse praktijk.