Ethiek & Werkgeluk: voor minder morele stress en meer zin in werk

 385,00

Hoe ga jij om met dilemma’s in je werk? Welke waarden en normen zijn voor jou daarin belangrijk? Hoe zorg je voor jezelf en collega’s of team? Mag ik een cliënt weigeren te verzorgen als hij agressief is? Morele stress kan je werkplezier ontnemen. In de zorg ontstaat vaak stress omdat zorgprofessionals te maken hebben met morele dilemma’s, waarbij ze een besluit moeten nemen onder tijdsdruk.

Categorie:

Beschrijving van de cursus

Nieuwe blended learning van Finivita in samenwerking met Reliëf

 

KOSTEN BLENDED LEARNING: ELEARNING + 2 INTERACTIEVE SESSIES
Open Aanbod: € 385,-*
Incompany: € 385,-*
Je krijgt na inschrijving via een persoonlijke activatiecode toegang tot de e-learning.

*Hierbij is inbegrepen een jaar toegang tot de e-learning, twee interactieve sessies, scholingsmateriaal en koffie/thee (bij de live sessies). Bij een afname van meer dan 20 deelnemers ontvangt u 15% korting op de cursusprijs

 

KOSTEN ELEARNING
Open Aanbod: € 285,-*
Incompany: € 285,-*

Je krijgt na inschrijving via een persoonlijke activatiecode toegang tot de e-learning.

*Hierbij is inbegrepen een jaar toegang tot de e-learning. Bij een afname van meer dan 20 deelnemers ontvangt u 15% korting op de cursusprijs

 

Accreditatie*

 • V&V en Register Zorgprofessionals (10 punten)
 • AccreditatieBureau Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten (10 punten)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (3 punten)
 • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (1.5 punt)

*accreditatie is alleen van toepassing op de blended learning versie.

 

Doelgroep

Geestelijk verzorgers, artsen, verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3, 4 en 5, maatschappelijk werkers, psychologen en leidinggevenden.

 

Tijdsduur

Gemiddeld 9 uur

 • Elearning: gemiddeld 3 uur
 • 2 x interactieve sessies a 3 uur

 

Inhoud

Mag ik een cliënt weigeren te verzorgen als hij agressief is?
Wat doe ik als een familie grote druk op mij uitoefent om iets te doen wat ik eigenlijk geen goede zorg vind?
Wat is eigenlijk goede zorg?

Allemaal dagelijkse situaties voor de meeste zorgprofessionals en af en toe krijg je er ook echt buikpijn van. Morele stress noemen we dat, dat is een situatie waarin het schuurt of botst met je eigen waarden en normen. Morele stress kan je werkplezier ontnemen. In de zorg ontstaat vaak stress omdat zorgprofessionals te maken hebben met morele dilemma’s, waarbij ze een besluit moeten nemen onder tijdsdruk.

Hoe ga jij om met dilemma’s in je werk? Welke waarden en normen zijn voor jou daarin belangrijk? Hoe zorg je voor jezelf en collega’s of team? Herkenbaar? Zin om hiermee aan de slag te gaan binnen jouw eigen werkpraktijk?

Schrijf je dan in voor de blended learning ‘Ethiek en Werkgeluk’!

Deze geaccrediteerde blended learning bestaat uit een e-learning en twee interactieve sessies.
De interactieve sessies zijn deel van een groter geheel. De blended learning bestaat voor de deelnemer uit twee delen:

 1. Voorbereiding van de interactieve sessies in de digitale leeromgeving. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de stof heeft doorgenomen en de opdrachten heeft gemaakt. In het bijzonder ‘De rode draad vragen’ (toetsvragen) die mee gaan naar de interactieve sessies.
 2. Twee interactieve sessies waarin de leervragen aan bod komen, kennis wordt verdiept en toegepast aan de hand van eigen ervaringen. Deelnemers gaan middels interactieve werkvormen actief aan de slag met het leren/verbeteren van vaardigheden die van belang zijn bij palliatieve zorg. De rode draadvragen worden hierbij als toetssteen gebruikt om te kunnen bepalen of een cursist de opgedane kennis kan toepassen in de (eigen) praktijk.

Na een inleiding op ethiek en morele dilemma’s gaan we praktisch aan de slag met oefeningen om het eigen morele kompas beter in beeld te krijgen. We reflecteren op dilemma’s uit de eigen praktijk en geven tips om ethische reflectie en werkgeluk binnen de eigen werksetting vorm te geven vanuit de centrale vraag: “Hoe verklein je werkdruk en vergroot je werkgeluk?”

De eerste interactieve sessie richt zich vooral op implementatie en toepassing in de eigen praktijk door middels van het terugkijken naar het geleerde in de e-learning door het bespreken van de ‘rode draad opdrachten’. Vervolgens wordt er ingegaan op het toepassen van het geleerde in de praktijk en het formuleren en concretiseren van verbeterpunten en veranderingen.
In de tweede interactieve sessie ligt de focus op borging van de vaardigheden en eventueel bijstellen van leervragen. Voorafgaand aan deze tweede sessie wordt er volgens een format een kort verslag geschreven.

 

Je kiest voor de scholing ‘Ethiek en Werkgeluk’ omdat je

 • Wil reflecteren op welke waarden voor jou persoonlijk belangrijk zijn;
 • Zicht wil krijgen op je eigen morele kompas en wat voor jou daarin van belang is;
 • Wil weten wat werkdruk en morele stress is en door welke factoren dit wordt veroorzaakt;
 • Wil weten wat werkgeluk en morele veerkracht is en welke factoren hieraan bijdragen;
 • Wil weten wat organisatiewaarden zijn in het algemeen en vanuit welke kernwaarden je eigen organisatie zorg wil verlenen;
 • Wil weten wat er bedoeld wordt met ethiek in de zorg;
 • Wil reflecteren op wat (voor jou) goede zorg is;
 • Wil reflecteren op morele dilemma’s uit je eigen zorgpraktijk;
 • Wil weten welke waarden we rekenen tot de morele basisprincipes van zorg;
 • Wil weten wat moreel beraad is;
 • Handvatten wilt om aan morele reflectie te doen;
 • Op de hoogte wilt zijn van verschillende manieren om teamondersteuning in te richten en leren hoe je teamondersteuning zo goed mogelijk kan vormgeven in je eigen werksituatie, met aandacht voor werkgeluk, ethiek en zingeving.