NPZR&o subsidie voor ontwikkeling formats verdiepingsbijeenkomsten

jan 13, 2023

FiniVita ontwikkelt in samenwerking met mensen uit de praktijk, op verzoek en met subsidie van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) 10 formats voor verdiepingsbijeenkomsten die aangeboden gaan worden aan zowel de partnerorganisaties van FiniVita als aan alle bij het NPZR&o aangesloten organisaties.

In een verdiepingsbijeenkomst wordt bijvoorbeeld een thema uit de basisscholing palliatieve zorg uitgediept. De bijeenkomst duurt maximaal 60 minuten en kan gemakkelijk ingezet worden voor zorgmedewerkers die al eerder de basisscholing hebben gevolgd. Naast ‘opfrissen’ is het ook verdiepen in de stof. Voor anderen uit de andere organisaties kan het ook een teaser zijn; een eerste interessante en naar meer smakende bijeenkomst.

Op dit moment wordt gewerkt aan formats over:

 • Palliatieve Sedatie
 • Morfinegebruik
 • Stoppen met eten en drinken
 • Signaleren in de Palliatieve fase

We gaan het nieuwe jaar verder met andere thema’s, bijvoorbeeld:

 • Complementaire zorg
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Communicatie / luisteren
 • CURA
 • Lastmeter
 • PLISSET
 • Samenwerken

Elke verdiepingsbijeenkomst heeft:

 1. een trainershandleiding
 2. een powerpointpresentatie
 3. een trainerskaart met didactische tips en achtergrondinformatie
 4. adviezen over werkvormen; kaartjes met casuïstiek
 5. uit te reiken of te gebruiken materialen
 6. naamkaartjes

We zijn op zoek naar ervaren of nog te scholen trainers die in de eigen organisatie of in een organisatie in de regio van NPZR&o deze verdiepingsbijeenkomsten willen gaan aanbieden.
In het 1e en 2e kwartaal van 2023 worden deze trainers meegenomen in de ontwikkeling van de formats en in de instructie op de trainersinhoud. 
in de periode april t/m juli willen we de eerste verdiepingsbijeenkomsten al gaan geven in de organisaties die hier belangstelling voor hebben.
De uren die trainers hiervoor nodig hebben, worden uit de subsidie van NPZR&o betaald.

Heeft jouw organisatie belangstelling voor 1 of meerdere van deze 10 verdiepingsbijeenkomsten t.b.v. de borging van de inhoud van de basisscholing Palliatieve Zorg? Laat ons dat weten (zie onder).
Heb je belangstelling om trainer te zijn voor deze verdiepingsbijeenkomsten of weet je iemand in je organisatie die hier belangstelling voor heeft?
Stuur dit bericht dan door of mail naar Nelleke van der Marel.

Reageren kan naar Nelleke van der Marel; opleidingsadviseur van FiniVita 06-13392650 of nelleke@finivita.nl.