Basisscholing Palliatieve Zorg VG

 350,00

Dé basisscholing Palliatieve Zorg voor medewerkers in de zorg en begeleiding van mensen met een Verstandelijke Beperking. Na het volgen van deze scholing is je basiskennis meer dan op peil en kun je verder met verdiepende workshops en/of trainingen.

Deze cursus is nog niet ingepland.

Beschrijving van de cursus

 • e-learning + 2 interactieve sessies

 

Locatie

Volgt

 

Accreditatie

Nog niet aangevraagd. Laat ons weten als je hier belangstellig voor hebt

 

Doelgroep

Alle professionals in de zorg en begeleiding voor mensen met een Verstandelijke Beperking, dus verpleegkundigen en verzorgenden, persoonlijk begeleiders, sociaal werkers, artsen verstandelijk gehandicapten et cetera

 

Tijdsduur

Gemiddeld 11 uur

 • e-learning: gemiddeld 4 uur
 • 2 interactieve sessies van elk 3 uur

 

Inhoud

In de e-learning wordt je meegenomen in informatie en opdrachten over:

 • De basisprincipes van palliatieve zorg
 • Symptomen
 • Zingeving, ethiek en cultuur
 • Zorg rond het levenseinde
 • Samenwerken, continuïteit en doorverwijzen
 • Zorg  voor naasten
 • Zorg voor de zorgenden

In elk van de hoofdstukken zijn er onderdelen die verplicht zijn om te doorlopen, inclusief opdrachten (denkvragen en invulopdrachten) die de deelnemers online moeten maken, en zijn er aanvullende onderdelen die deelnemers kunnen doornemen als ze verdieping zoeken. Een deel van de opdrachten moet afgerond zijn voordat je met het vervolg kunt starten.

Na het afronden van de e-learning neem je deel aan de interactieve sessies. Tijdens deze sessies ga je onder begeleiding van de trainer en met de andere deelnemers dieper in op de materie en krijg je handvatten om alles wat je hebt geleerd toe te passen en te borgen in de praktijk.

 

Je kiest voor de Basisscholing Palliatieve Zorg omdat je:

 • De zorg en begeleiding die je geeft aan mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase en hun naasten wilt verbeteren;
 • De begrippen palliatieve – en terminale zorg wilt kunnen uitleggen;
 • De 4 fasen binnen de palliatieve zorg wil kunnen uitleggen en wilt weten wat per fase de aandachtspunten zijn qua houding, kennis en vaardigheden;
 • De termen markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning wil kunnen uitleggen en je eigen rol daarbij kunt vormgeven;
 • Uit wil kunnen leggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de cliënt, naasten en jezelf als zorgprofessional;
 • De belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg wil kunnen benoemen, hoe deze te onderzoeken m.b.v. instrumenten en wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken;
 • Op passende wijze wilt kunnen communiceren met cliënt en naasten;
 • Je bewust bent van de juiste houding en rekening houdt met de specifieke situatie van de cliënt en naasten;
 • Ethische dilemma’s onderkent, deze weet te benoemen en bespreekbaar te maken met andere zorgverleners;
 • De waarde uit kunt leggen van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg, waaronder een goede overdracht en afstemming;
 • Op de hoogte van de palliatieve “sociale” kaart in je werkgebied wil zijn.