Ontmoet ons kernteam

Marieke Groot

Directeur

Sinds januari 2022 is Marieke aangesteld als directeur van FiniVita. Voortbouwend op het gedachtengoed van haar voorgangers en met veel palliatieve zorg ervaring (in praktijk, onderwijs en onderzoek) als bagage, werkt ze samen met de collega’s en externe partners aan het verbeteren en overdragen van kunst & kunde van zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.

Florentine Geluk

Opleidingsadviseur

Bij FiniVita draagt Florentine bij aan het evalueren en ontwikkelen van ons onderwijsaanbod. Florentine heeft in haar nevenfunctie als geestelijk verzorger in de zorg, waaronder het werk in een hospice en ziekenhuis, veel te maken met palliatieve zorg. Daarnaast is zij betrokken als ethiekondersteuner bij verschillende ethiekcommissies door het land. Met visie, daadkracht en expertise zet ze zich in voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zij traint ook nieuwe trainers in onze onderwijsmethodiek.

Nelleke van der Marel

Opleidingsadviseur

Sinds 1 mei 2022 ben ik werkzaam voor FiniVita als opleidingsadviseur. Mijn verlangen is, om een bijdrage te kunnen leveren aan goede en passende zorg voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Gelukkig staat dit echt in de belangstelling en wordt er veel onderzoek gedaan en is er al veel ervaring opgebouwd. Het is zo mooi dat ik deze inzichten kan gebruiken en vertalen naar adviezen voor zorgorganisaties en ook voor het ontwikkelen van scholingen voor zorgmedewerkers. Mijn drijfveren? Scholingen dicht bij de medewerkers en hun zorgpraktijk brengen, medewerkers tot nieuwe inzichten laten komen, enthousiasme voor deze prachtige zorg creëren, gaan ontdekken wat er morgen al anders kan in de dagelijkse praktijk, samen met je collega’s in je team durven veranderen…
Als opleidingsadviseur van FiniVita kan ik daar hopelijk een verschil in maken.

Caroline Oosthoek en Nanda van Delden

Opleidingscoördinatoren

Als opleidingscoördinatoren hebben Nanda en Caroline te maken met alle aspecten van het onderwijs dat FiniVita aanbiedt. Van klanten, cursisten, partners en trainers, zij proberen iedereen te voorzien van de juiste informatie en denken mee over het zo goed mogelijk aanbieden van onze prachtig scholingsaanbod en de organisatie daar omheen.