Basisscholing Palliatieve Zorg – niveau 3/4 (geüpdate versie sept-’23)

 350,00

Dé Basisscholing Palliatieve Zorg. Na het volgen van deze scholing is je basiskennis meer dan op peil en kan je starten met de verdiepende workshops en/of trainingen.

Beschrijving van de cursus

 • E-learning + 2 interactieve sessies, €350,-

 

Locatie

Utrecht (april ’24) of Rotterdam (september/oktober ’24)

 

Accreditatie

 • V&V en Register Zorgprofessionals (10 punten)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (10 punten)

 

Doelgroep

De basiscursus is er in twee versies;

 • Helpenden Zorg & Welzijn, niveau 2
 • Verzorgenden niveau 3, verpleegkundigen niveau 4 en leidinggevenden.

 

Tijdsduur

Gemiddeld 11 uur

 • Elearning: gemiddeld 4 uur
 • 2 x interactieve sessies a 3 uur

 

Inhoud

In deze E-learning neemt onze centrale presentator Sipke Jan je mee in het Digitaal Leerhuis Palliatieve Zorg en wordt de tekst ondersteund door videocolleges en dramascenes. Deze verdiepende E-learning biedt je de mogelijkheid om op jouw eigen tempo meer te leren over:

 • Zingeving, ethiek en cultuur
 • Wat is Palliatieve Zorg
 • Symptomen
 • Samenwerken, continuïteit en doorverwijzen
 • Zorg voor naasten
 • Zorg voor de zorgenden

Na het afronden van de E-learning neem je deel aan de interactieve sessie(s). Tijdens deze sessies ga je met maximaal 16 andere zorgprofessionals dieper in op de materie en krijg je handvatten om alles wat je hebt geleerd toe te passen en te borgen in de praktijk.

 

Je kiest voor de Basisscholing Palliatieve Zorg omdat je:

 • De begrippen palliatieve en terminale zorg wil uit kunnen leggen;
 • De vier fases binnen de palliatieve zorg wil uit kunnen leggen, je weet wat per fase de aandachtspunten zijn qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg;
 • De termen markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning wil uit kunnen leggen en weet jij welke rol jij daarin hebt;
 • Uit wil kunnen leggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en jezelf als zorgprofessional;
 • De belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg wil kunnen benoemen, hoe deze te onderzoeken m.b.v. instrumenten en wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken;
 • Op passende wijze wilt kunnen communiceren met patiënt en naasten;
 • Bewust bent van de juiste houding en rekening houdt met de specifieke situatie van de patiënt en naasten;
 • Ethische dilemma’s onderkent, deze weet te benoemen en bespreekbaar te maken met andere zorgverleners;
 • De waarde uit kunt leggen van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg, waaronder een goede overdracht en afstemming;
 • Op de hoogte van de palliatieve “sociale” kaart in je werkgebied wil zijn.