Masterclass Zingeving en Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg

 2.050,00

Een 4-daagse masterclass (met een terugkomdag) waar we vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatief terminale zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging op zoek gaan naar een passende invulling van het begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertise van geestelijk verzorgers.

Categorie:

Beschrijving van de cursus

Deze masterclass is gericht op verdieping van kennis en het ontwikkelen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning c.q. begeleiding van de spirituele dimensie van behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers. Tevens is de masterclass gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk en organisatie: zowel interdisciplinair richting directe collega’s (artsen, verpleging en andere disciplines) als richting de gehele organisatie (zichtbaar maken van zingeving en spiritualiteit in de cultuur en beleid van de organisatie).

 

Accreditatie

 • V&V en Register Zorgprofessionals (34 punten)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (35 punten)
 • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (8 punten)
 • ABC 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (38 punten)

 

Doelgroep

We streven naar een multidisciplinair samengestelde groep van bij voorkeur 50% geestelijk verzorgers en 50% professionals afkomstig uit andere disciplines (artsen, verpleegkundigen (niveau 4/5), maatschappelijk werkers, psychologen en leidinggevenden). Duo’s uit dezelfde organisatie (geestelijk verzorger met andere discipline) zullen voorrang krijgen.

 

Tijdsduur

5 dagen (23 t/m 26 oktober 2023 & een terugkomdag in 2024).

 

Inhoud

 • Veel professionals in de gezondheidszorg verlenen zorg aan bewoners, patiënten of cliënten die ernstig ziek zijn, toenemende kwetsbaarheid ervaren en (daardoor) palliatieve zorg behoeven, en aan hun naasten. Vanuit de definitie van palliatieve zorg van zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2002) als de Nederlandse definitie uit het kwaliteitskader palliatieve zorg (IKNL/Palliactief, 2017), wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de dimensie van zingeving en spiritualiteit. Het begrip zingeving en spiritualiteit roept diverse beelden op bij de verschillende zorgverleners, wat een risico is voor juiste afstemming van zorg.
 • De richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (Pallialine, 2018) geeft een theoretisch en praktisch kader om op een goede manier aandacht te hebben voor zingeving. Deze richtlijn gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere zorgverlener, rekening houdend met een expertrol voor de geestelijk verzorger. Op veel plaatsen wordt op basis van dit document door zorgverleners gezocht naar mogelijkheden om geïntegreerde en multidisciplinaire spirituele zorg te ontwikkelen.
 • Deze masterclass Zingeving en spiritualiteit wordt al vele jaren en met groot succes gegeven. Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning cq. begeleiding van zingeving / spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers.
 • Tevens is het programma gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk, naar directe collega’s (zowel uit de eigen als uit andere disciplines) als naar de gehele organisatie (zichtbaar maken van zingeving en spiritualiteit in de cultuur en beleid van de organisatie).
 • Vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging zoeken we naar een passende invulling van het begrip zingeving in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertrol van geestelijk verzorgers.

 

Aan bod komen thema’s als

 • Sociokaart en verbinding met eigen zingeving
 • Het verkennen van spiritualiteit
 • Interdisciplinariteit: verpleegkundige en medische zorg voor zingeving
 • ‘Dreipass der Seelsorge’; gelaagdheid in communicatie
 • Innerlijke ruimte en stervenskunst
 • Scholing over zingeving

Begin 2024 is er een gezamenlijke terugkomdag (datum wordt nog bekend gemaakt). Die dag worden praktijkervaringen en casuïstiek uitgewisseld en worden tevens de projecten besproken waaraan de deelnemers in de voorbije maanden hebben gewerkt (opdracht hiervoor wordt uitgereikt op de 4e dag, 6 oktober 2022 van de masterclass).

Het programma wordt geleid door: Joris de Lange (geestelijk verzorger bij Zuyderland) en Marjanne Dijk (geestelijk verzorger bij Dimence en supervisor bij dijkinZicht).

Overige docenten, onder andere:

 • Carlo Leget; Hij is hoogleraar Zorgethiek en begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg en spiritualiteit aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast is Carlo mede-auteur van de richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’.
 • Erhard Weiher; Erhard heeft ervaring als geestelijk verzorger aan het universitair ziekenhuis in Mainz en is auteur van diverse boeken over spiritualiteit in de zorg. Hij kreeg voor zijn werk in najaar 2006 een eredoctoraat van de Universiteit van Mainz aangeboden.
 • Yvette van der Linden; Zij is bijzonder hoogleraar palliatieve geneeskunde. Ze werkt sinds maart 2011 als senior radiotherapeut-oncoloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden en is oprichter en hoofd van het academische Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC. Sinds 1 juni 2020 bekleedt ze een fulltime leerstoel Palliatieve Geneeskunde, geïnitieerd door IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Zij is oprichter en vice-voorzitter van het regionaal palliatieve zorg Consortium Propallia (www.propallia.nl), en erelid van de BeSTRO (Belgische Vereniging voor Radiotherapie-Oncologie).
 • Joep van de Geer: Hij is beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein bij Agora. Hij heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan scholing, het ontwikkelen van de eerste twee multidisciplinaire richtlijnen rond zingeving en spirituele zorg en wetenschappelijk (actie-)onderzoek en internationale netwerken op dit gebied verricht. Bij Agora brengt hij die kennis verder en helpt haar te vertalen in praktische handvatten voor professionals.
 • Beatrijs Hofland: Zij is geestelijk verzorger en heeft haar eigen praktijk ‘Zingeving op de kaart’ en werkt daarnaast voor Mijzo, een ouderenzorgorganisatie in Noord-Brabant. Daarnaast promoveert ze op het onderwerp ‘ruimte voor zingeving en ervaringen van zinloosheid in het leven van ouderen in een verpleeghuis’, aan de UvH.

 

Locatie

Oolderhof
Broekstraat 35
6049 CJ Herten
www.oolderhof.nl

 

Informatie

Inschrijving is inclusief cursusmateriaal, 3 x logies/ontbijt, 4x lunch, 3x avondmaaltijd. Bij inschrijving als duo uit dezelfde organisatie en deelnemers uit de partnerorganisaties van FiniVita/Leerhuizen krijgen 10% korting.

Nadere informatie met betrekking tot het programma volgt na de inschrijving.
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met FiniVita: Marieke Groot, via marieke@finivita.nl of naar Joris de Lange via j.delange@zuyderland.nl

 

Inschrijving

Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling. U ontvangt hiervoor een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging van deelname. De cursus vindt alleen doorgang bij het minimum aantal deelnemers van 18. Bij annulering tot 9 september 2023 wordt € 40,- administratiekosten in rekening gebracht en wordt de rest van het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na 9 september 2023 is geen restitutie meer mogelijk en wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

De masterclass is een samenwerking tussen FiniVita/Leerhuizen palliatieve zorg, Zuyderland, AGORA en de Universiteit van Humanistiek